Clipa

Oameni care au fost

„Acribie ce trebuie salutată”

Apariția recentă a unei opere fundamentale a lui Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, este datorată istoricului literar Valeriu Râpeanu și Sandei Râpeanu care, de decenii, se ocupă de creația enciclopedică a istoricului nostru național. De data aceasta, printr-o acribie ce trebuie salutată, editorii au valorificat și texte ale lui Nicolae Iorga care nu fuseseră [...]Nicolae Iorga

Cu greu va putea fi uitat un mare cărturar ca Nicolae Iorga şi neînţeleasă pentru mulţi va fi această personalitate unică. Mărturisesc că, încă fiind copil, în pragul adolescenţei, eram „susţinător” al Primului Ministru Iorga şi n-am vrut seara să mă culc înainte de a mi se promite că voi găsi dimineaţa ediţia specială în [...]

Acad. Dan Berindei • Mar 2013


Omagiu unui valoros editor al operei lui N. Iorga

Valeriu Râpeanu - istoric şi critic literar, profesor şi ziarist, realizator de emisiuni TV, director de editurǎ şi conferenţiar de talent - şi-a dedicat o bunǎ parte din viaţǎ editǎrii operei lui N. Iorga.

A fǎcut-o cu profesionalism, animat de voinţa de a reda profesorului, istoricului, memorialistului, activistului pe tǎrâm social (i se spunea „apostol al [...]