Clipa

Restituiri

Noi și fantomele trecutului

M-am născut și m-am format într-un cartier multietnic din Constanța. Probabil că acestui fapt datorez empatia cu celălalt/ceilalți. Încep cu o mărturisire. În familiile noastre, copiii au fost ținuți departe de ororile tragediei nației în care ne-a fost să venim pe lume. Poate ca să nu trezească în noi fantomele trecutului. Și totuși, de peste [...]

Vartan Arachelian • Ian 2018


„Pământul mitic al lui Maitec”

„Asemeni genialului său predecesor Brâncuși, căruia îi este cel mai puternic urmaș spiritual, Ovidiu Maitec regăsește această dublă inspirație, terestră și aeriană, prin care omul veacului 20 reia simbolismul arhaic ce însuflețește marile mituri cosmogonice… Pământul mitic al lui Maitec se avântă, frânt, în zbor, aripile îi sunt oscioare și frângeri geometrale; se avântă, nesfârșit [...]

Clipa • Iul 2017


„Satul este aproape pustiu” Gânduri pe marginea unei remarcabile monografii

Prietenul Radu Constantinescu mi-a semnalat apariția unei cărți pe care apoi aveam să o primesc din partea prof. univ. dr. Mihancea Petru de la Universitatea din Oradea. Nu-i un tratat de medicină, așa cum ne-am fi așteptat, ci o voluminoasă monografie, de aproape 700 de pagini, intitulată Oameni și obiceiuri din satele comunei Borod, județul [...]Toamna pătimirii noastre (II)

Continuare din numărul trecut

La începerea războiului, rampele de lansare a știrilor care să intoxice opinia publică românească erau destul de puține. Berlinul și Viena dețineau aici doar două publicații în limba germană – „Rumänischer Loyd” și „Bukarester Tageblatt” – publicații anodine și cu interes doar pentru cei de formație și de cultură germană. (De altfel, [...]

Vartan Arachelian • Dec 2016


„Români și români buni”

1 iunie 1931, constănțeanul Arșavir Acterian, mutat de-acum cu întreaga sa familie în Capitală, secretar de redacție la „Vremea”, trimitea o carte poștală având inscripționată identitatea revistei, către profesorul de franceză Octav Șuluțiu, Brașov, Lunca Plăeșului nr. 6: „Dragă Octav, Te rog din partea lui Titi Donescu (redactorul publicației de dreapta – n.n.) să ne [...]

Vartan Arachelian • Dec 2016


Atentatul la statui

Sunt în istoria popoarelor zile care nu pot fi nicicând răpite memoriei timpului. Unele, păstrate pentru dimensiunile unor fapte ce pun în lumină nepieritoare virtuți colective, cum ar fi eroismul demnității; altele datorită cărora nu pot fi ascunse privirilor acuzatoare ale generațiilor ce au urmat acelor fapte, azi în declamabile lașități sângeroase.
Pentru noi, pentru români [...]

Nicolae Dragoş • Oct 2016


Toamna pătimirii noastre (I)

Marele război, cum aveau să numească contemporanii prima conflagrație planetară, era o ciocnire violentă între interesele marilor puteri. Cucerirea de noi zone de influență era una din cauzele acestei confruntări militare. În deceniile din urmă, Germania se dezvoltase cu un ritm superior altor țări industrializate și reușise să înlăture puterile care acaparaseră, primele, numeroase piețe [...]

Vartan Arachelian • Oct 2016


Chestiunea țărănească

„Un țăran când vine la București, tot țărani caută”. Scriitorul Marin Preda avea dreptate. Bucureștiul sfârșitului de veac și de mileniu e încă plin de țărani. Mergând pe stradă, nu poți să nu-i vezi. Te împiedici cu privirea de ei. Se cunosc după cum calcă cu grijă, dar apăsat, caldarâmul, după cum țin în căușul [...]

Vasile Vasiescu • Oct 2016


Societatea civilă şi politica instinctului naţional

Mi se pare o datorie sacră față de înaintașii noștri să ne amintim – cei ce știm din cărțile mult timp interzise – și să le spunem celor care au venit pe lume când școala lui Spiru Haret a fost a fost interzisă sub ocupație sovietică, ce și cum au fost vremurile, și mai ales, [...]

Vartan Arachelian • Iul 2016


Nicolae Mavrocordat Despre îndatoriri

În lucrarea de față ne vom strădui să pătrundem și mai în mult în profunzimea operei de mare valoare culturală Despre Îndatoriri, al cărei autor este „Preacucernicul, Preaînaltul și Preaînțeleptul Domn autocrat și Principe al întregii Ungrovlahii, Domn Domn IOAN NICOLAE ALEXANDRU MAVROCORDAT Voievod”1.
Această minunată lucrare a fost structurată în forma celor XIX capitole care [...]