Clipa

Repere Academice

Centenarul artistului Paul Erdős (1916-1987)

Paul Erdős este unul din marii artiști ai României postbelice. Având un talent de excepție și o remarcabilă cultură artistică și muzicală, lucrările sale îl recomandă ca pe un mare desenator, pictor și gravor. Născut la 2 noiembrie 1916 în satul Hurezu Mare din județul Satu Mare, Paul Erdős debutează în 1919, la numai 13 [...]

Acad. Marius Porumb • Dec 2016


O lecție de demnitate națională

Au fost vremuri când oamenii politici români promovau interesele naționale ale României, cu demnitate și competență, neacceptând să se supună deciziilor luate de marile puteri.

Un astfel de lider politic a fost Ion I. C. Brătianu, șeful delegației României la Conferința de pace de la Paris, întrunită după încheierea Primului Război Mondial.

Acest război a fost declanșat la 28 iulie 1914, prin atacarea Serbiei de către Austro-Ungaria. După doi ani de neutralitate, țara noastră a intrat în luptă alături de Antanta, care – prin Convenția politică din 4/17 august 1916 – s-a angajat să recunoască dreptul României de a-și anexa teritoriile locuite de români în Austro-Ungaria, adică Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Bucovina.

Armata română a adus o prețioasă contribuție la cauza Antantei, ajutând la măcinarea forțelor militare ale Puterilor Centrale (au rămas înscrise în istorie marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz din vara anului 1917). Războiul s-a încheiat în ziua de 11 noiembrie 1918, prin capitularea Germaniei.Meseria de istoric la începutul mileniului al treilea

Istoria sau științele istorice – cum se denumesc de către specialiști domeniile complexe și variate ale cercetării trecutului omenesc – se află într-un moment de mare cumpănă, ca și întreaga societate contemporană. Viața oamenilor care au trăit în trecut este considerată de către înțelepți memoria colectivă a comunității pământești. Cu alte cuvinte, de-a lungul timpului, [...]

Acad. Ion Aurel Pop • Dec 2016


Pastorala de Crăciun 2016

IUBITULUI NOSTRU CLER, CUVIOȘILOR VIEȚUITORI AI SFINTELOR MĂNĂSTIRI ȘI TUTUROR DREPTCREDINCIOȘILOR CREȘTINI DIN ACEASTĂ DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPARHIE:
HAR, MILĂ, PACE ȘI ÎNTRU TOATE BUNĂVOIRE,
IAR DE LA NOI ARHIEREȘTI ȘI PĂRINTEȘTI BINECUVÂNTĂRI!

„Iată, Fecioara va avea în pântece
și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel,
care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu”
(Matei 1, 23; cf. Isaia [...]Instabilitate politică

După aproape o jumătate de veac de „partid unic” și o pseudoviață politică, la 22 decembrie 1989 a avut loc marea cotitură a României, revenirea ei în lumea normalității, adoptându-se prin consens popular o nouă stare de lucruri sub semnul reîntoarcerii în timp, firele rupte la sfârșitul anilor patruzeci ai veacului trecut fiind reînnodate.
Motoarele unei [...]

Acad. Dan Berindei • Oct 2016


Regele Carol I: „Regret că nu am murit înainte de începerea acestui război”

Carol a citit următorul text: „Războiul european s-a declarat. În fața acestei situații periculoase, simt nevoia să mă consult cu bărbații de stat ai țării mele, care m-au susținut cu sfaturile lor binevenite în cursul domniei mele, pentru a cunoaște părerea lor în aceste momente grele.
Înainte de a vă expune situația așa cum o văd [...]Baia Mare – centru artistic cu vocație europeană 120 de ani de existență

În anul 2016, la nivel național și internațional, celebrăm 120 de ani de la nașterea unui remarcabil fenomen artistic. În vara anului 1896, la Baia Mare, în micul oraș al minerilor a sosit un grup de tineri artiști, având în frunte pe maestrul lor Simon Hollósy (1857-1917). De numele acestui pictor originar din Maramureș și [...]

Acad. Marius Porumb • Oct 2016


Românii și România în Marele Război al Întregirii

Marele Război – deși a început în sud-estul Europei, în Balcani – a fost temeinic pregătit în Europa Occidentală și Centrală, ca și peste Ocean sau în Imperiul Țarist. Natural, în urma atentatului de la Sarajevo, micile țări și popoare din regiunea balcanică au fost blamate iarăși, ca fiind „butoiul cu pulbere al Europei”. [...]

Acad. Ion Aurel Pop • Oct 2016


Satul ca „loc”

S-a spus că satul românesc este, prin strucutra sa, o lecție de armonie. S-ar putea adăuga, la fel de adevărat, că – cercetat nu din unghiul etnograficului pur, ci din perspectiva cu mult mai largă a diacroniei, a unei istorii de dincolo de istorie – același sat, deslușit ca un nucleu al geografiei și al [...]1968. Fluturașul cu noroc

Astăzi, când cineva dorește să publice un studiu sau o carte, se poate adresa la o multitudine de reviste și edituri, fără a-și pune problema că ar fi cenzurat sau că i se va impune să-și schimbe ideile. Adevăratul obstacol este de natură economică, în condițiile în care guvernanții alocă fonduri derizorii pentru știință și [...]