Clipa

Repere Academice

Instrucțiunea publică astăzi

Ridicarea poporului român prin învățământ reprezintă un comandament și o problemă dominantă a societății moderne și contemporane. Legislația referitoare la învățământ a fost, atât în vremea domnitorului Unirii, cât și a domnitorului și apoi regelui Carol I, o prioritate, căreia i s-a acordat întreaga atenție și – ceea ce a fost cel mai important – [...]

Acad. Dan Berindei • Mar 2017


Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român

Recent, profesorul Dinu C. Giurescu a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani. S-a născut într-o familie de istorici. Bunicul, Constantin Giurescu, a adus contribuții importante privind istoria evului mediu, iar tatăl său, Constantin C. Giurescu, s-a impus ca unul dintre cel mai valoroși și productivi istorici români, autor de studii, monografii, lucrări de sinteză [...]Reperul brâncovenesc (II)

Continuare din numărul trecut
În lumea românească de la 1700, unde un privilegiat al sorții putea să aștearnă, într-o scrisoare, cuvintele „Nu-mi trebuiești alt nimic cât o fărâmă de viață fără groază”, iar enconomiasticul cronicar princiar Radu logofăt Greceanu se tânguia retoric pe marginea atâtor vexațiuni otomane („O varvară și păgânească neomenie, până încât și cum [...]O experiență care nu trebuie uitată: manipularea conștiinței naționale

Asistăm, după 1989, la un adevărat asalt asupra conștiinței românilor prin atacuri la adresa istoriei și culturii naționale. România este prezentată ca un stat fără un trecut demn de a fi cunoscut, un stat marginal, târându-se la umbra marilor puteri, supraviețuind prin compromisuri și trădări. Tinerilor li se inoculează ideea că nu merită să iubească [...]Ultimul potecaș din Slătioara

Undeva în plaiurile Văii Călugăra, nu departe de apele domoale ale Cernei vâlcene, se află înălțată, pe locul unui fost schit de maici, o bisericuță mică, dar unică în felul ei, în lumea ortodoxă, prin finețea și simplitatea plină de bun gust a cromaticii picturii acesteia, atât din interior, cât și din exterior. Pictura bisericii [...]Reașezarea umanității

Omenirea trece prin mutații uriașe, care se înfăptuesc sub ochii noștri și de care nu suntem totdeauna conștienți, iar nu rareori se dezvoltă în noi sentimente de respingere, deși suntem în fața inevitabilului. În lunga mea viață, am trăit într-o lume în veșnică schimbare, în care ritmul evoluțiilor a fost deseori surprinzător. Totul se schimbă, [...]

Acad. Dan Berindei • Dec 2016


Reperul brâncovenesc (I)

Prin răcelile ei cristaline și definitive istoria aruncă în penumbra izbânzilor majore ale politicii și ale statelor puzderia de drame cotidiene ale oamenilor, și aceasta mai adesea decât s-ar cuveni. Luându-și o superbă revanșă, poezia, cu mișcătoarea ei umanitate fixată într-un „cuvânt potrivit” face dintr-un moment dramatic al omului confruntat cu aceeași istorie, o amintire [...]Centenarul artistului Paul Erdős (1916-1987)

Paul Erdős este unul din marii artiști ai României postbelice. Având un talent de excepție și o remarcabilă cultură artistică și muzicală, lucrările sale îl recomandă ca pe un mare desenator, pictor și gravor. Născut la 2 noiembrie 1916 în satul Hurezu Mare din județul Satu Mare, Paul Erdős debutează în 1919, la numai 13 [...]

Acad. Marius Porumb • Dec 2016


O lecție de demnitate națională

Au fost vremuri când oamenii politici români promovau interesele naționale ale României, cu demnitate și competență, neacceptând să se supună deciziilor luate de marile puteri.

Un astfel de lider politic a fost Ion I. C. Brătianu, șeful delegației României la Conferința de pace de la Paris, întrunită după încheierea Primului Război Mondial.

Acest război a fost declanșat la 28 iulie 1914, prin atacarea Serbiei de către Austro-Ungaria. După doi ani de neutralitate, țara noastră a intrat în luptă alături de Antanta, care – prin Convenția politică din 4/17 august 1916 – s-a angajat să recunoască dreptul României de a-și anexa teritoriile locuite de români în Austro-Ungaria, adică Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Bucovina.

Armata română a adus o prețioasă contribuție la cauza Antantei, ajutând la măcinarea forțelor militare ale Puterilor Centrale (au rămas înscrise în istorie marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz din vara anului 1917). Războiul s-a încheiat în ziua de 11 noiembrie 1918, prin capitularea Germaniei.Meseria de istoric la începutul mileniului al treilea

Istoria sau științele istorice – cum se denumesc de către specialiști domeniile complexe și variate ale cercetării trecutului omenesc – se află într-un moment de mare cumpănă, ca și întreaga societate contemporană. Viața oamenilor care au trăit în trecut este considerată de către înțelepți memoria colectivă a comunității pământești. Cu alte cuvinte, de-a lungul timpului, [...]

Acad. Ion Aurel Pop • Dec 2016