Clipa

Repere Academice

Prima vizită a regelui Alexandru al Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor în România (ianuarie 1922)1

De-a lungul vremii, românii și sârbii (slavii de sus) au colaborat în lupta împotriva dominației străine și pentru realizarea unității național-statale.
Cităm câteva exemple: 1) Campania lui Iancu de Hunedoara – român, căpitan suprem al Ungariei și Transilvaniei – desfășurată pe teritoriul Serbiei, împotriva turcilor și strălucita victorie obținută la Belgrad în urma bătăliei din 21-22 [...]Pornind de la un manual de legi (I)

Cu ani în urmă apărea la Atena un masiv volum de erudită cercetare în sfera dreptului vechi, volum în care atât subiectul, cât și contribuția românească sunt hotărâtoare. Aparent titlul cărții, în franceză și greacă, spune prea puțin celui ce nu este cât de cât familiarizat cu istoria culturală a veacului XVIII-lea: „Nomicon Procheiron, elaborat [...]Alte gânduri despre România

A vorbi și, mai grav, a scrie astăzi despre țară, despre Țara noastră Românească, despre români și identitatea lor, despre unitatea pământului și poporului românesc este riscant, din mai multe puncte de vedere. „Formatorii de opinie”, comunicatorii, oamenii din media, persoanele publice, mulți dintre intelectuali nu se gândesc mai întâi că poți să fii sincer [...]

Acad. Ion Aurel Pop • Mar 2017


Instrucțiunea publică astăzi

Ridicarea poporului român prin învățământ reprezintă un comandament și o problemă dominantă a societății moderne și contemporane. Legislația referitoare la învățământ a fost, atât în vremea domnitorului Unirii, cât și a domnitorului și apoi regelui Carol I, o prioritate, căreia i s-a acordat întreaga atenție și – ceea ce a fost cel mai important – [...]

Acad. Dan Berindei • Mar 2017


Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român

Recent, profesorul Dinu C. Giurescu a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani. S-a născut într-o familie de istorici. Bunicul, Constantin Giurescu, a adus contribuții importante privind istoria evului mediu, iar tatăl său, Constantin C. Giurescu, s-a impus ca unul dintre cel mai valoroși și productivi istorici români, autor de studii, monografii, lucrări de sinteză [...]Reperul brâncovenesc (II)

Continuare din numărul trecut
În lumea românească de la 1700, unde un privilegiat al sorții putea să aștearnă, într-o scrisoare, cuvintele „Nu-mi trebuiești alt nimic cât o fărâmă de viață fără groază”, iar enconomiasticul cronicar princiar Radu logofăt Greceanu se tânguia retoric pe marginea atâtor vexațiuni otomane („O varvară și păgânească neomenie, până încât și cum [...]O experiență care nu trebuie uitată: manipularea conștiinței naționale

Asistăm, după 1989, la un adevărat asalt asupra conștiinței românilor prin atacuri la adresa istoriei și culturii naționale. România este prezentată ca un stat fără un trecut demn de a fi cunoscut, un stat marginal, târându-se la umbra marilor puteri, supraviețuind prin compromisuri și trădări. Tinerilor li se inoculează ideea că nu merită să iubească [...]Ultimul potecaș din Slătioara

Undeva în plaiurile Văii Călugăra, nu departe de apele domoale ale Cernei vâlcene, se află înălțată, pe locul unui fost schit de maici, o bisericuță mică, dar unică în felul ei, în lumea ortodoxă, prin finețea și simplitatea plină de bun gust a cromaticii picturii acesteia, atât din interior, cât și din exterior. Pictura bisericii [...]Reașezarea umanității

Omenirea trece prin mutații uriașe, care se înfăptuesc sub ochii noștri și de care nu suntem totdeauna conștienți, iar nu rareori se dezvoltă în noi sentimente de respingere, deși suntem în fața inevitabilului. În lunga mea viață, am trăit într-o lume în veșnică schimbare, în care ritmul evoluțiilor a fost deseori surprinzător. Totul se schimbă, [...]

Acad. Dan Berindei • Dec 2016


Reperul brâncovenesc (I)

Prin răcelile ei cristaline și definitive istoria aruncă în penumbra izbânzilor majore ale politicii și ale statelor puzderia de drame cotidiene ale oamenilor, și aceasta mai adesea decât s-ar cuveni. Luându-și o superbă revanșă, poezia, cu mișcătoarea ei umanitate fixată într-un „cuvânt potrivit” face dintr-un moment dramatic al omului confruntat cu aceeași istorie, o amintire [...]