Clipa

Permanenţe

Bica Lahovary, ultimul vlăstar al boierilor Socoteni

Un conac străvechi, aflat în centrul Râmnicului, mai amintește concitadinilor de puternicul neam al Socotenilor, despre care marele savant Nicolae Iorga spunea că erau singurii boieri adevărați din această urbe, dar neamul lor se stinge odată cu înrudirea cu celebrul neam al Lahovăreștilor, la origine greci din Fanarul Constantinopolului.
Cea care a realizat această unire dintre [...]

Dr. Florin Epure • Mar 2017


Mărțișorul – scenariul ritual cu funcția apotropaică

Venirea primăverii, reînvierea naturii și mai ales aflarea încă a unui motiv pentru a exterioriza sentimentul de dragoste sunt tot atâtea argumente pentru a consemna în calendarul afectiv și în cel popular o sărbătoare cu multiple valențe: Mărțișorul.Semnificațiile termenului sunt multiple. Este denumirea populară a lunii Martie, lună dedicată zeului Mars și planetei Marte. Este [...]Simbolism și semantică - coordonate artistice ale ceramicii tradiționale horezene (I)

Ceramica tradițională de Horezu, împreună cu tehnicile asociate acesteia, este inclusă, din decembrie 2012, pe Lista reprezentativă UNESCO a elementelor de patrimoniu cultural imaterial al umanității.
Elementele tradiționale, vechile forme și motive s-au menținut de-a lungul timpului și dovedesc cunoștințe, practici și tehnici specifice producerii olăriei tradiționale de Horezu.
Această ceramică este unică, are particularități specifice, care [...]

Dr. Corina Mihaescu • Mar 2017


Prezența și lucrarea de misiune a Bisericii Ortodoxe Române în Oltenia, Transilvania, și Banat în sec. al XVIII-lea

Vorbind despre perioada de ocupație habsburgică de la începutul secolului al XVIII-lea și de eforturile depuse de  administrația acesteia de a-și menține influența asupra Banatului, Olteniei și Ardealului, păstrându-le prin toate mijloacele pe cât de izolate cu putință de influența Principatului Țării Românești și cel al Moldovei, numeroasele prohibiții și confiscări ale oricărui manifest literar [...]Dumnezeul Nostru Adevărat

Plecând de la această mărturisire de credință, întemeiată pe cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos pe care le găsim în Sfânta Scriptură: „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3), concluzionăm de fapt, legătura noastră cu Dumnezeu Creatorul și ne împlinim scopul [...]Vătaful Ioan Urșanu, ctitor de lăcașuri sfinte

La cumpăna veacurilor al XVIII-lea și al XIX-lea, din Urșanii Horezului, s-a ridicat un țăran înstărit, care prin istețimea minții, vitejia și râvna față de Dumnezeu a ajuns să dețină înalte dregătorii domnești și să ridice falnice biserici, care astăzi se numără printre neprețuitele valori de patrimoniu cultural național.
Ioan Popescu, cel care și-a adăugat cognomenul [...]

Dr. Florin Epure • Dec 2016


Drumul, calea și cărarea – repere ale unui traiect existențial

Modelele și normele culturale păstrate în tradiție se bazează pe sisteme aflate în inter-relație și care contribuie la reliefarea profilului identitar. Cultura tradițională a oferit purtătorilor ei o perspectivă de integrare în sistemul de valori tradiționale validate în timp de chiar comunitatea care le-a produs. Iar purtătorii de tradiție își coordonează existența pe paradigme ușor [...]Măsura sufletului

În lumea aceasta totul se măsoară; se măsoară timpul pe care îl conștientizează omul în viața de zi cu zi, timpul care a trecut de la Facerea lumii și până la întruparea Fiului lui Dumnezeu în Persoana divino-umană a lui Iisus Hristos, timpul care a trecut de la venirea lui Hristos și până astăzi, precum [...]300 de ani de la martiriul Sfântului Antim Ivireanul

Se împlinesc trei secole de la săvârșirea unui act odios, care mai mustră și astăzi conștiința românilor. La „leatul” 1716, într-o fatidică zi de septembrie, la numai doi ani după martiriul Brâncovenilor, Înaltpreasfințitul Antim, Mitropolitul Țării Românești, era caterisit, bătut, alungat, și, în cele din urmă, ucis, iar trupul său aruncat într-un râu, nu departe [...]

Dr. Florin Epure • Oct 2016


Implementarea Convenției pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO Ceramica de Horezu – Tradiție și actualitate

Localitatea Horezu și satul aparținător, Olari, sunt locuri pitorești, situate în județul Vâlcea. Studiile de arheologie și de istorie au avansat ipoteza că centrul de ceramica de la Horezu ar putea să existe încă din Preistorie și că în urmă cu 300 de ani și-a schimbat caracterul arhaic al producției sale.
La Horezu, în județul Vâlcea, [...]

Dr. Corina Mihaescu • Oct 2016