Clipa

Permanenţe

Amintindu-ne de un mare absent: Florin Constantiniu

În aceste zile, prin bunăvoința domnului Ovidiu Enculescu, directorul general al Editurii RAO, vede lumina tiparului cartea mea Scânteia vine de la Moscova. E o reeditare, în mare parte, a cărții publicate în urmă cu aproape două decenii la Editura Nemira. Era un volum cu interviuri realizate de mine la Televiziunea Română: ciclul de emisiuni [...]

Vartan Arachelian • Oct 2017


Valențe simbolice ale focului, luminii și ale mărturisirii în taină

Calendarul popular românesc a consemnat de-a lungul vremii nu doar sărbătorile ca date calendaristice de respectat în sens de prag al timpului, ci și practici rituale derulate numai în anumite sărbători, aceste practici devenind reper de identificare pentru actanți și știute doar de bătrânele care țin „rostul” vieții și al călătoririi.
Focul, lumina și mărturisirea în [...]Simbolism și semantică - coordonate artistice ale ceramicii tradiționale horezene (III)

Continuare din numărul trecut.
La o analiză în contemporaneitate, observăm că motivele folosite de olari sunt mereu aceleași, dovedind un oarecare conservatorism formal, prin continuitatea elementelor morfologice, dublată însă de o discontinuitate semantică, căci, deși semnele continuă să se moștenească de la o generație la alta, ele nu mai sunt însoțite de înțelesul lor original, fiind [...]

Corina Mihăescu • Oct 2017


Simbolism și semantică - coordonate artistice ale ceramicii tradiționale horezene (II)

Forme ale limbajului creației artistice populare românești, elemente ale ornamenticii, cromaticii și compoziției, probleme sincretice etno-sociale și psihologice ale procesului de creație, desfășurat pe baza unei concepții estetice proprii, toate acestea constituie problematica altor lucrări importante, dintre care amintim pe acelea datorate lui: Paul Petrescu – Imaginea omului în arta populară românească (1969) și Motive [...]

Dr. Corina Mihaescu • Iul 2017


Rolurile moașei în riturile de integrare

Rolul pe care îl joacă moașa la nașterea copilului și la botez (ritul de denominare) sunt bine cunoscute de comunitățile rurale și sunt preluate cu modificări datorate imixtiunii modernismului și de comunitățile urbane.
Sunt două statusuri care au funcționat în vechime: moașa de buric, cea care ajuta la venirea pe lume a pruncului, și moașa care [...]O poveste de vânătoare din tinerețe

Cu toată faima mea de vânător
Cu multe reușite la activ
Cu ochiul ager, spirit inventiv
Am nimerit mistrețul în picior.

Rănit, a rupt-o brusc la sănătoasa,
Pierzându-se în verde stufăriș
Și cine-știe-n care luminiș
S-o fi oprit, că rana, păcătoasa,
Când sângele, curgând, îl urca-n moarte.

Nu îl lăsa ca trupul să și-l poarte
Spre locuri mai sălbatice, afunde
Unde picior de om nu mai [...]

Nicolae Dragoş • Iul 2017


Pitarul Luca Pleșoianu, un boier oltean de neam

Familia boierilor Pleșoieni, răspândită în toate județele Olteniei, are o veche istorie care se pierde în negura vremurilor. Din acest neam oltean, cu ramuri la Vâlcea (Pleșoiu-Livezi și Mihăești), Romanați, Dolj și Mehedinți (Cerneți), s-au ridicat revoluționari, administratori locali, cărturari, militari, ctitori de lăcașuri sfinte etc.
Basarab Laiotă voievod a acordat, la 15 iulie 1475, călugărilor [...]

Dr. Florin Epure • Iul 2017


Viața religioasă ca factor de unitate și de putere spirituală a poporului român

Istoria poporului român se împletește armonios cu Istoria Bisericii Ortodoxe Române, care îi conferă profunzime în evenimente, consistență în personalități, trăinicie în fapte și perspectivă în unitate, credință și manifestare universală.
Dacă acum două milenii strămoșii noștri de pe aceste teritorii primeau Evanghelia prin misiunea Sfântului Apostol Andrei și a urmașilor săi, astăzi românii ortodocși înfăptuiesc [...]Patriarhul Justinian Marina – comemorare în lumina recunoștinței –

În curgerea timpului istoric binecuvântat de pronia divină și înfăptuit de persoanele umane dăruite în existență, ne aducem aminte de cei care au lăsat urme în viața Bisericii și a neamului românesc.
Se împlinesc anul acesta 40 de ani de la plecarea la Domnul a Patriarhului Justinian Marina (1977-2017), de aceea Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe [...]Michelangelo contemplând statuia lui Moise

Vechea legendă o visa să vină
Din rece alb de marmură divină.

Prin carnea pietrei dure, el auzea sonor
Cum urcă din adâncuri un limpede izvor.

Surprins, vedea cu gândul cum ager dalta sfântă
În netezimea albă precaut se împlântă,
Încredințat că dalta i-o aștepta moșneagul
Ce-a dezlegat luminii izvorul cu toiagul.

Prin gând visat, să creadă de tânăr a ajuns
Că Moise-l aștepta [...]

Nicolae Dragoş • Mar 2017