Clipa

Permanenţe

O poveste de vânătoare din tinerețe

Cu toată faima mea de vânător
Cu multe reușite la activ
Cu ochiul ager, spirit inventiv
Am nimerit mistrețul în picior.

Rănit, a rupt-o brusc la sănătoasa,
Pierzându-se în verde stufăriș
Și cine-știe-n care luminiș
S-o fi oprit, că rana, păcătoasa,
Când sângele, curgând, îl urca-n moarte.

Nu îl lăsa ca trupul să și-l poarte
Spre locuri mai sălbatice, afunde
Unde picior de om nu mai [...]

Nicolae Dragoş • Iul 2017


Pitarul Luca Pleșoianu, un boier oltean de neam

Familia boierilor Pleșoieni, răspândită în toate județele Olteniei, are o veche istorie care se pierde în negura vremurilor. Din acest neam oltean, cu ramuri la Vâlcea (Pleșoiu-Livezi și Mihăești), Romanați, Dolj și Mehedinți (Cerneți), s-au ridicat revoluționari, administratori locali, cărturari, militari, ctitori de lăcașuri sfinte etc.
Basarab Laiotă voievod a acordat, la 15 iulie 1475, călugărilor [...]

Dr. Florin Epure • Iul 2017


Viața religioasă ca factor de unitate și de putere spirituală a poporului român

Istoria poporului român se împletește armonios cu Istoria Bisericii Ortodoxe Române, care îi conferă profunzime în evenimente, consistență în personalități, trăinicie în fapte și perspectivă în unitate, credință și manifestare universală.
Dacă acum două milenii strămoșii noștri de pe aceste teritorii primeau Evanghelia prin misiunea Sfântului Apostol Andrei și a urmașilor săi, astăzi românii ortodocși înfăptuiesc [...]Patriarhul Justinian Marina – comemorare în lumina recunoștinței –

În curgerea timpului istoric binecuvântat de pronia divină și înfăptuit de persoanele umane dăruite în existență, ne aducem aminte de cei care au lăsat urme în viața Bisericii și a neamului românesc.
Se împlinesc anul acesta 40 de ani de la plecarea la Domnul a Patriarhului Justinian Marina (1977-2017), de aceea Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe [...]Michelangelo contemplând statuia lui Moise

Vechea legendă o visa să vină
Din rece alb de marmură divină.

Prin carnea pietrei dure, el auzea sonor
Cum urcă din adâncuri un limpede izvor.

Surprins, vedea cu gândul cum ager dalta sfântă
În netezimea albă precaut se împlântă,
Încredințat că dalta i-o aștepta moșneagul
Ce-a dezlegat luminii izvorul cu toiagul.

Prin gând visat, să creadă de tânăr a ajuns
Că Moise-l aștepta [...]

Nicolae Dragoş • Mar 2017


Bica Lahovary, ultimul vlăstar al boierilor Socoteni

Un conac străvechi, aflat în centrul Râmnicului, mai amintește concitadinilor de puternicul neam al Socotenilor, despre care marele savant Nicolae Iorga spunea că erau singurii boieri adevărați din această urbe, dar neamul lor se stinge odată cu înrudirea cu celebrul neam al Lahovăreștilor, la origine greci din Fanarul Constantinopolului.
Cea care a realizat această unire dintre [...]

Dr. Florin Epure • Mar 2017


Mărțișorul – scenariul ritual cu funcția apotropaică

Venirea primăverii, reînvierea naturii și mai ales aflarea încă a unui motiv pentru a exterioriza sentimentul de dragoste sunt tot atâtea argumente pentru a consemna în calendarul afectiv și în cel popular o sărbătoare cu multiple valențe: Mărțișorul.Semnificațiile termenului sunt multiple. Este denumirea populară a lunii Martie, lună dedicată zeului Mars și planetei Marte. Este [...]Simbolism și semantică - coordonate artistice ale ceramicii tradiționale horezene (I)

Ceramica tradițională de Horezu, împreună cu tehnicile asociate acesteia, este inclusă, din decembrie 2012, pe Lista reprezentativă UNESCO a elementelor de patrimoniu cultural imaterial al umanității.
Elementele tradiționale, vechile forme și motive s-au menținut de-a lungul timpului și dovedesc cunoștințe, practici și tehnici specifice producerii olăriei tradiționale de Horezu.
Această ceramică este unică, are particularități specifice, care [...]

Dr. Corina Mihaescu • Mar 2017


Prezența și lucrarea de misiune a Bisericii Ortodoxe Române în Oltenia, Transilvania, și Banat în sec. al XVIII-lea

Vorbind despre perioada de ocupație habsburgică de la începutul secolului al XVIII-lea și de eforturile depuse de  administrația acesteia de a-și menține influența asupra Banatului, Olteniei și Ardealului, păstrându-le prin toate mijloacele pe cât de izolate cu putință de influența Principatului Țării Românești și cel al Moldovei, numeroasele prohibiții și confiscări ale oricărui manifest literar [...]Dumnezeul Nostru Adevărat

Plecând de la această mărturisire de credință, întemeiată pe cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos pe care le găsim în Sfânta Scriptură: „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3), concluzionăm de fapt, legătura noastră cu Dumnezeu Creatorul și ne împlinim scopul [...]