Clipa

Permanenţe

Sibile în imaginarul creștin

Călător sau pelerin în județul Vâlcea nu poți să nu iei aminte la pictura exterioară a bisericilor țărănești ce au fost zidite din evlavia țăranilor moșneni, ce constituiau pătura mijlocie înstărită în ultima jumătate a secolului XVIII, începutul secolului XIX. „Covoare de ornamente și flori” zugrăvite în culori „cuminți”, pastelate, cu tonuri calde și „împăcate” [...]

Iuliana Mateescu • Ian 2018


Călătorii prin veacuri de literatură (I)

Față de vastitatea lecturilor sale, de evidenta vocație de istoric și critic literar, confirmată prin importante scrieri de sinteză, precum și raportarea la productivitatea deosebită a unor congeneri, profesorul universitar Pompiliu Marcea nu se impune ca un autor de spectaculoasă prolificitate. Opera vieții sale, viață năprasnic și tragic curmată în anul deplinei sale maturități creatoare, [...]

Nicolae Dragoş • Ian 2018


Boierii Slăvitești, „un neam vechiu și vestit” (I)

Boierii Slăvitești, „un neam vechiu și vestit”, înrudiți cu Rudenii, Olăneștii și Socotenii, sunt menționați în diferite documente de arhivă. Zapisul de la „leatul” 1531 îi menționează pe frații Slăvitești – căpitanii Radu și Udrea –, care împart averea tatălui lor (unul a luat moșia Olănești și celălalt moșia Slăvitești). Dar primul document sigur de [...]

Dr. Florin Epure • Ian 2018


Rolul magico-ritual al măștilor populare

Măștile, obiect ritual și obiect de recuzită în spectacolul tradițional, sunt nelipsite la momentul-prag al trecerii dinspre anul ce îmbătrânești spre anul ce se naște, continuând ciclul vieții și, prin particularități ale vestimentației, gesticii și recitativului în anumite zone, liant între Lumea cea Albă și Lumea cea Neagră. În mentalitatea tradițională trecerile sunt marcate de [...]Simbolism și semantică - coordonate artistice ale ceramicii tradiționale horezene (IV)

Continuare din numărul trecut
Clasificarea ornamentelor ceramicii de Horezu, pe care o propunem în cele ce urmează, la fel ca aceea întocmită cândva de Nicolae Dunăre, pornește de la cinci criterii: morfologic, structural, semantic, istoric și geografic.
Din punct de vedere morfologic, ornamentele pot fi deci: geometrice, liber desenate sau mixte, iar din punct de vedere structural, [...]

Corina Mihăescu • Ian 2018


Amintindu-ne de un mare absent: Florin Constantiniu

În aceste zile, prin bunăvoința domnului Ovidiu Enculescu, directorul general al Editurii RAO, vede lumina tiparului cartea mea Scânteia vine de la Moscova. E o reeditare, în mare parte, a cărții publicate în urmă cu aproape două decenii la Editura Nemira. Era un volum cu interviuri realizate de mine la Televiziunea Română: ciclul de emisiuni [...]

Vartan Arachelian • Oct 2017


Valențe simbolice ale focului, luminii și ale mărturisirii în taină

Calendarul popular românesc a consemnat de-a lungul vremii nu doar sărbătorile ca date calendaristice de respectat în sens de prag al timpului, ci și practici rituale derulate numai în anumite sărbători, aceste practici devenind reper de identificare pentru actanți și știute doar de bătrânele care țin „rostul” vieții și al călătoririi.
Focul, lumina și mărturisirea în [...]Simbolism și semantică - coordonate artistice ale ceramicii tradiționale horezene (III)

Continuare din numărul trecut.
La o analiză în contemporaneitate, observăm că motivele folosite de olari sunt mereu aceleași, dovedind un oarecare conservatorism formal, prin continuitatea elementelor morfologice, dublată însă de o discontinuitate semantică, căci, deși semnele continuă să se moștenească de la o generație la alta, ele nu mai sunt însoțite de înțelesul lor original, fiind [...]

Corina Mihăescu • Oct 2017


Simbolism și semantică - coordonate artistice ale ceramicii tradiționale horezene (II)

Forme ale limbajului creației artistice populare românești, elemente ale ornamenticii, cromaticii și compoziției, probleme sincretice etno-sociale și psihologice ale procesului de creație, desfășurat pe baza unei concepții estetice proprii, toate acestea constituie problematica altor lucrări importante, dintre care amintim pe acelea datorate lui: Paul Petrescu – Imaginea omului în arta populară românească (1969) și Motive [...]

Dr. Corina Mihaescu • Iul 2017


Rolurile moașei în riturile de integrare

Rolul pe care îl joacă moașa la nașterea copilului și la botez (ritul de denominare) sunt bine cunoscute de comunitățile rurale și sunt preluate cu modificări datorate imixtiunii modernismului și de comunitățile urbane.
Sunt două statusuri care au funcționat în vechime: moașa de buric, cea care ajuta la venirea pe lume a pruncului, și moașa care [...]