Clipa

Patrimoniu National

Conservarea patrimoniului paleocreştin dobrogean

În perioada paleocreştină (sec. I – VI p. Chr.), populaţia romanizată din ţinutul românesc Dobrogea a îmbrăţişat religia creştină. Au rămas numeroase mărturii arheologice despre acest proces. Astfel, sunt morminte ale martirilor creştini (Niculiţel, Murighiol etc.), catacombele din oraşul Constanţa, bisericile din localităţile Niculiţel, Cernavodă, Constanţa etc. Ele sunt puţin valorificate în muzeele din Tulcea [...]Probleme de patrimoniu privind descoperirile arheologice de la Sarmizegetusa Regia

Sarmizegetusa Regia, capitala regatului Dacia de la Burebista la Decebal. Bucureşti, capitala României, oraş situat la circa 20 km est de presupusa Argedava, azi comuna Popeşti, de pe cursul mijlociu al Argeşului, locul de unde a pornit Burebista în acţiunea sa de contopire a tuturor geţilor şi dacilor într-o singură formaţiune politică.
La începutul secolului al [...]

Dr. George Trohani • Mai 2010


Sarmizegetusa Regia - Important centru metalurgic al Antichităţii

De-a lungul timpului, toţi marii noştri istorici preocupaţi de studiul epocii dacice au afirmat impor­tanţa metalurgiei în creşterea puterii economice şi militare a daco-geţilor. Între ei, amintim pe C. Daicoviciu, M. Rusu, H. Daicoviciu, I. H. Crişan, O. Floca, Ş. Ferenczi.
Cele mai vechi referiri la importanţa resurselor metalifere din zonă sunt întâlnite însă în scrieri [...]Categorii de activităţi patrimoniale

Patrimoniul naţional, ca moştenire istorică, a urmat traseul naţiunii. Din acest motiv, este inegal, particular şi nu odată independent. Dar, tot din punct de vedere istoric, patrimoniul universal se compune din creaţii ale patrimoniilor naţionale şi putem identifica o perioadă istorică - între sfârşitul secolului al XVIII-lea şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial - [...]