Clipa

Discipoli

Știința contemporană și tradiția filosofică dualistă. Aspecte critice

Analizând proble­matica dua­li­tății spirit-materie (în contextul meta­fizicii bergsoniene a duratei) și cu precădere con­siderațiile filosofului francez cu privire la raportul dintre memorie și creier, am considerat necesară consultarea unei lucrări care să valorifice cele mai recente cercetări în domeniul psihologiei și care să vizeze, în același timp, o abordare meta-psihologică, cu deschidere către filosofia minții. [...]Henri Bergson şi „metoda intuiţiei”

Într-un studiu închinat lui Bergson în 1910, la trei ani după ce filosoful francez oferise lumii Evoluţia creatoare, lucrarea ce întregea o operă, Constantin Antoniade vorbea despre un adevărat „curent de gândire bergsonian”.
Într-adevăr, la începutul secolului al XX-lea, influenţa sistemului său filosofic se răsfrângea asupra unor domenii vaste şi variate ale culturii. Vom numi aici [...]Ludicul: libertate, creaţie, ontologie

De la „jocul” cosmogonic al zeilor la jocul ceremonial al adulţilor, sau la plăsmuirile copilăriei impulsul ludic a reprezentat una dintre cele mai vechi, mai vii şi mai misterioase funcţii ale comportamentului uman. Artefacte interpretate de arheologi drept jucării, datand din perioada neolitică, au fost găsite in diferite regiuni ale Chinei şi Indiei, iar pe [...]Filosofia organicistă în lumina științei contemporane

La începutul secolului al XX-lea, matematicianul și filosoful britanic A. N. Whitehead încerca să dea o rezolvare dilemei în care se afla epistemologia, odată pusă în contact cu cele mai noi teorii ale științei. Era perioada în care universul determinist al spațiului absolut newtonian făcea treptat loc unei multitudini de cadre spațio-temporale contingente, iar obiectele [...]Vasile Dem. Zamfirescu - psihanaliză şi filosofie

Am dorit să semnalez apariţia cărţii domnului Vasile Dem. Zamfirescu deoarece parcursesem cu interes primele două ediţii, iar aceasta, cea de a treia, definitivă, reprezintă împlinirea unei opere care a presupus o asiduă cercetare interdisciplinară. Demersul este cu atât mai valoros cu cât, aşa cum semnalează şi autorul, literatura română de specialitate nu conţinea o [...]Parsifal şi criza problemelor esenţiale ale existenţei

Momentul ales de Alexandru Surdu pentru a oferi publicului cartea sa, Comentarii la rostirea filosofică, este oportun, desigur, întrucât anul acesta, în iulie, s-au împlinit 100 de ani de la naşterea lui Constantin Noica. Însă, îndrăznesc să acord încă o semnificaţie gestului de a celebra printr-o carte strălucită învăţătura unuia dintre cei mai profunzi gânditori [...]„Sistematizarea rurală”

Un caz interesant de „sistematizare” este cel al satului Dimieni, aflat pe raza comunei Tunari, la capătul pistei Aeroportului Otopeni. Dimienii, un sat sărac, au fost raşi de pe faţa pământului, iar populaţia strămutată la blocuri în Otopeni. Ceauşescu dorea ca terenul să fie redat agriculturii şi s-a ajuns la o formă aberantă care a [...]

Gheorghe Daniel • Iun 2009