Clipa

Plastică

China în Europa

Urmărind de câțiva ani prezența asiatică în spațiul cultural venețian al bienalelor, am sesizat intenția/aspirația industriilor creative din est de a epata și de a convinge în primul rând printr-o prezență excesivă a evenimentelor și în al doilea rând prin intermediul unor lucrări menite a atrage atenția printr-un spectacol mediatic excesiv: dinamism, culoare, dimensiuni, idei [...]

Mălina Conţu • Iul 2016


EGAL. Artă și feminism în România modernă

Discursul feminist privitor la imagine este strâns legat de dezideratele mișcărilor de emancipare ale femeilor, de aspirațiile acestora de a dobândi drepturi sociale și politice similare cu cele ale bărbaților. Abordând o ideologie care vizează recuperarea inegalității de gen, acest discurs dobândește deseori un ton critic vehement la adresa suprimării, de către o societate întemeiată [...]

Mălina Conţu • Mar 2016


Noua obiectivitate. Arta germană în perioada Republicii de la Weimar (1919-1933)

Într-un articol redactat în 2014, cu prilejul unei expoziții menite a marca centenarul Primului Război Mondial (1914-1918), prezentam opera grafică a artistului german Otto Dix (1891-1969), atât de grăitoare pentru ilustrarea ororilor războiului și a crizei umane și economice din anii imediat următori acestei conflagrații mondiale. O frescă realistă a dezastrului umanitar generat de conflict, [...]

Mălina Conţu • Dec 2015


Martial Raysse: artificialitatea societății de consum

Consumismul, ca fenomen social, atunci când a luat proporții și a început să fie analizat, a constituit o provocare și pentru mediul artistic contemporan, ce a reacționat prompt în fața noilor trăsături, definitorii pentru societatea americană a anilor ’60 ai secolului trecut. Produsele de larg consum au devenit, astfel, surse de inspirație pentru artiști sau, [...]

Mălina Conţu • Oct 2015


Un călător francez în Balcani

Interesul pentru cartografierea, înregistrarea, analizarea tipologiilor și obiceiurilor specifice unei/unor zone geografice largi a constituit una din trăsăturile definitorii ale secolului al 19-lea. Într-un avânt fără precedent, inițiat de Iluminism cu un veac în urmă, Europa, aflată într-un proces de (auto)definire, încearcă să întreprindă o evaluare a „cunoașterii” de până atunci prin clasificarea informațiilor în [...]

Mălina Conţu • Iun 2015


Adrian Ghenie – Camera lui Darwin

Adrian Ghenie (n. 1977, Baia Mare), absolvent al Universității de Arte și Design din Cluj, este un artist aflat în trend ascendent pe scena artei contemporane internaționale. Artistul se înscrie într-o generație care și-a dovedit puterea de a oglindi lucid bazele traumatice ale istoriei locale. Lucrările sale au fost expuse în muzee și galerii de [...]

Andreea Belba • Iun 2015


Modele de comportament în secolul al XVIII-lea

Educația este esențială în pregătirea pentru viață a noilor generații și, atunci când o invocăm, e bine să avem în vedere atât deprinderea unor cunoștințe despre lumea înconjurătoare și cultura ei, cât mai ales dobândirea unor repere de conduită menite a a-l pregăti pe adolescent pentru provocările societății și ale familiei. În acest proces școala, [...]

Mălina Conţu • Mar 2015


Liviu Mihai - Receptor. „Arta trăiește prin ochii privitorului”

Corespondentul Clipei la Londra şi New York
Pictorul Liviu Mihai, prin curator Belba Andreea, face cunoscute publicului larg lucrările sale din ultimii doi ani în cadrul expoziției intitulată sugestiv Receptor, găzduită începând cu 9 martie 2015 de Galeria Nancy Victor din Londra.
Laureat al Oxford Internațional Art Fair 2014, Liviu Mihai se remarcă ca un artist [...]

Andreea Belba • Mar 2015


Suprarealismul cotidianului

O realitate interpretată, o realitate filtrată prin propria imaginație și psihologie, o realitate care pare a fi, dar nu este realitatea pe care o percepem, fiind definită de un statism înghețat, părând a fi suspendată în vis sau reverie. Aceasta este realitatea suprarealiștilor. O altă realitate, diferită de cea receptată, dar inspirată de ea. O [...]

Mălina Conţu • Ian 2015


Special pentru ochii tăi: colecția Dreyfus-Best

Necunoscutul, misterul, neașteptatul, macabrul, obiectul din umbră și universurile onirice au fascinat deseori imaginarul artiștilor, dar mai ales al colecționarilor, pasionați de adunarea și contemplarea unor imagini și obiecte bizare. Privind din perspectiva istoriei imaginilor, perioadele care au preferat acest tip de imaginar sunt cu precădere perioadele de schimbare, de nesiguranță, de explorare, asociate de [...]

Mălina Conţu • Sep 2014