Clipa

Arhiva Ianuarie, 2013

Vârsta

Autor Acad. Dan Berindei • Ian 2013 • Rubrica: Repere Academice

Omul trece prin succesive faze ale existenţei sale de la copilărie la adâncă bătrâneţe. Fără îndoială, vârsta reprezintă un prag, dar în fapt ea nu este un hotar. Existenţa noastră. a fiecăruia, este unică. În mod evident, nu avem întreaga viaţă forţa tinereţii, dar, în schimb, maturitatea înseamnă echilibru, iar bătrâneţea experienţă. Personalitatea unui om evoluează. Ne schimbăm, datorită înţelegerii mai depline a lucrurilor şi de asemenea, lovindu-ne cu capul de „pragul de sus”.
Viaţa ne învaţă necontenit. Îndrăznelii şi uneori impetuozităţii începuturilor le urmează măsura şi judecata matură, iar în ultima parte a vieţii intervine înţelepciunea şi îndelungata experienţă a senectuţii. În cursul vieţii, evoluăm, ne schimbăm, în fapt ne îmbogăţim spiritual. Din păcate, există şi primejdia degradării, dar nu puţini sunt aceia care reuşesc să depăşească această fază, sfârşindu-şi viaţa însufleţiţi de înţelepciunea rezultată din lungul parcurs al existenţei lor.
Fără îndoială, este firesc ca în societate să aibă loc o necontenită împrospătare de cadre, ca tinerilor, pe măsura calităţilor şi meritelor lor, să li se asigure accesul la pârghiile de comandă, dar acest lucru trebuie făcut justificat, cu măsură şi delicateţe. Şi de asemenea, ţinându-se necontenit în seamă interesul societăţii. Înlocuirile nu trebuie realizate automat, fără a se lua în calcul efectiva prestaţie şi capacitatea celui înlăturat şi faptul că scoaterea sa din schemă poate duce la o degradare a serviciului în cauză. Cu aceeaşi prudenţă s-ar impune a fi făcută şi promovarea celui tânăr. Vârsta poate constitui un argument, dar doar dacă este însoţită de pregătirea adecvată. În privinţa aceasta, din nou se impune o exigenţă: nu faptul că un tânăr a frecventat cursurile unei instituţii de învăţământ de peste hotare îi conferă acestuia drepturi, ci doar rezultatele concrete ale acestui lucru- diplomele şi calificativele obţinute. Oricum, „schimbul” se impune a fi efectuat cu măsură, printr-un treptat transfer a experienţei celui vârstnic către cel tânăr.

Ceea ce trebuie însă neapărat evitat, este o tratare „mecanicistă” a problemei, lipsită de nuanţe, ignorându-se şi respingându-se excepţiile, mai ales valorile şi lipsindu-se astfel societatea de aportul preţios al unor specialişti şi totodată săvârşindu-se brutale şi nedrepte înlăturări, dar nici nu trebuie întârziată promovarea tinerilor merituoşi. De fapt, n-ar trebui niciodată pornit de la oamenii în cauză priviţi ca indivizi, ci de la capacitatea şi contribuţia efectivă a fiecăruia, utilizându-se cu obiectivitate şi măsură vârstnicii şi tinerii şi totodată adoptându-se din timp o strategie a formării şi desăvârşirii noilor cadre, în care cei dintâi să nu fie consideraţi obstacle, ci puncte de sprijin în realizarea treptată a schimburilor, realizate ca procese armonioase de succesiune.Patimă absurdă și extențialism crud

Autor Gia Tudoran • Ian 2013 • Rubrica: Lecturi

„E de ajuns să vă spun că sunt Juan Pablo Castel, pictorul care a ucis-o pe Maria Iribarne; bănuiesc că procesul e încă proaspăt în amintirea tuturor și nu-i nevoie de mai multe amănunte despre mine.” Ați auzit bine. Afirmația zguduitoare cu care te confrunţi la începutul primei pagini a romanului Tunelul te aruncă într-o [...]Versuri de Carmen Sofianu

Autor Carmen Sofianu • Ian 2013 • Rubrica: Magazin

Kilometrul zero al iubirii
Mâinile tale îmi desenează
poteci de dor pe trup,
iar palmele îmi ating delicat
rotunjimile coapsei.
Îmi iscodeşti gura
cu buzele tale pline,
iar limbile noastre se întâlnesc lacom
la kilometrul zero al iubirii.
Aici cuvintele nu mai au
niciun [...]Simbolurile monumentalităţii (III)

Autor Nicolae Dragoş • Ian 2013 • Rubrica: Confluenţe

Cuvente den bătrâni
Propun doar câteva spicuiri din cele încredinţate de Brâncuşi meşterilor cioplitori cu care a colaborat la realizarea celor trei opere ale Ansamblului monumental de la Tg. Jiu, sau unor apropiaţi ce nu se înscriau în rândurile acelor oficiali suficienţi şi mulţumiţi de efemerele lor persoane. Spicuiri desprinse din cărţi datorate unor împătimiţi cercetători [...]Algeria şi uriaşul pericol al islamizării

Autor Dumitru Constantin • Ian 2013 • Rubrica: Confluenţe

Carnet extern
Recentele evenimente tragice din Algeria - marcate de luarea de ostatici din complexul de exploatarea gazelor naturale In Abenas, în care, din nefericire, şi-au pierdut viaţa şi doi români -, au însemnat şi revenirea acestei ţări nord-africane în lupta împotriva terorismului islamist integrist. Afirmaţia are nevoie de o scurtă explicaţie. În noiembrie 1991, primul [...]Cella Delavrancea şi afinităţile ei cu sportul graţiei…

Autor Tiberiu Stama • Ian 2013 • Rubrica: Sportul, act de cultură

La scurt timp după Olimpiada de la Montreal, am avut privilegiul de a o cunoaşte pe Cella Delavrancea într-o înfăţişare neobişnuită, indirect însă, prin intermediul unui articol publicat în revista „Tribuna României” - data 15 august 1976 - şi intitulat Alegoria Patosului - Nadia Comăneci, un veritabil eseu pe care prestigioasa personalitate a artei şi [...]Mondeni la tavă

Autor Nicolae Iliescu • Ian 2013 • Rubrica: TV

Ce-i prostia asta întinsă ca o muşama peste toate gazeturile şi canalizările naţiona-le, cu monden, mondenităţi, mondene, demimonde şi alte paste făinoase? De unde şi până când? Ţara lui moş Gheorghe şi a caznelor pricinuite de săpăliga tradiţională, ne-am aburcat în şaua modernităţii şi ne-am încins cu sărbătoare fără să fi trecut prin osiile bunului [...]Premiera operei „O Scrisoare Pierdută” de Dan Dediu

Autor Prof. univ. dr. Grigore Constantinescu • Ian 2013 • Rubrica: Muzică

Teatrul lui Caragiale își continuă destinul de literatură inspiratoare pentru spectacolul de operă, o paralelă muzicală valabilă și continuă a creației originale. Pentru oricare dintre aceste proiecte componistice, Ion Luca Caragiale se autodefinește: „Particularităţi: Meloman, ureche, memorie şi gust muzical bine dezvoltate“.
La finalul lui 2012, marcat de centenarul marelui scriitor, am asistat la premiera Operei [...]CIA, vedeta unui an cinematografic

Autor Prof. dr. Dana Duma • Ian 2013 • Rubrica: Film

Cu toate rezervele pe care le putem avea faţă de acele ceremonii care angajează uriaşe forţe umane şi financiare pentru a alege ce-a fost mai bun dintr-un an cinematografic, recentele Premii Globul de aur şi nominalizările la Premiile Oscar evidenţiază o tendinţă de luat în seamă. Faimosul serviciu secret al Statelor Unite, CIA, este vedeta [...]Frescele Mănăstirii Argeşului: reconstituiri, fragmente, amintiri

Autor Mălina Conţu • Ian 2013 • Rubrica: Plastică

Puşi faţă în faţă cu imaginea1 unui monument istoric trebuie să fim conştienţi, că în ciuda încercării de a reface prin restaurare chipul iniţial al acestuia, ceea ce percepem azi este doar o amintire a înfăţişării sale iniţiale, brăzdată de timp şi intemperii. Sunt cazuri în care nici nu putem vorbi de o imagine iniţială, [...]