Clipa

Arhiva Decembrie, 2012

Recomandările Clipei: decembrie 2012

Autor Clipa • Dec 2012 • Rubrica: Lecturi

 

I. L- Caragiale.Cele mai frumoase scrisori
Dan C. Mihăilescu
Editura Humanitas, Bucureşti, 2012

 
* * *

Contururi spectacologice crepusculare. Volumul I
Ion Toboşaru
Editura Tempus, Ploieşti, 2004

 
* * *

Oamenii din lande
George Dan
Editura Eikon, Cluj-Napoca

 
* * *

Incursiuni în universul peniţei
Stan Brebenel
Editura Teocora, Buzău, 2012

 
* * *

Laudate Dominum
Valeria Manta Tăicuţu
Editura Valman, Râmnicu Sărat, 2012

 
* * *

Marele arhitect al [...]Lectura

Autor Acad. Dan Berindei • Dec 2012 • Rubrica: Repere Academice

Societatea omenească se găseşte într-un necontenit progres. Mintea omului are o capacitate surprinzătoare de a face faţă provocărilor. Nu întâmplător, omul şi-a dobândit în regnul animal o unică şi necontestată poziţie dominatoare. Dar, totodată, paradoxal, umanitatea este ameninţată de propriul ei progres şi mai ales de ritmul acestuia din ultimele decenii.

Omul a inventat lumea virtuală, computerul a devenit un instrument indispensabil, ajutându-ne în nenumărate privinţe, dar există şi primejdia ca din instrument el să devină stăpân! Dependenţa faţă de lumea virtuală tinde a fi exclusivistă, eliminându-se treptat sistemul de informare şi cunoaştere pr care omenirea şi l-a dezvoltat treptat, timp de milenii, aparent simplificându-l, dar în fapt reducându-l.

Sub ochii noştri copii dezvoltă o extraordinară capacitate de a pătrunde în lumea virtuală. Este un lucru bun, dar, totodată, sistemul educaţional „clasic” nu ar trebui abandonat, tehnicizându-se existenţa dincolo de limitele fireşti. De generaţii întregi, lectura a reprezentat calea cea mai sigură a progresului şi perfecţionării individului, iar cartea un însoţitor de valoare inestimabilă al existenţei omului.

Astăzi s-a ajuns să se vorbească de moartea cărţii, de dispariţia ei şi este trist. Fără îndoială, prin lumea virtuală există posibilitatea informării rapide, dar este o informare de bază, în trăsături generale, deseori incompletă şi primitivă. De fapt, este o informare rezumată şi uneori chiar partizană, utilă ca punct de plecare, dar care se impune completată prin străduinţă şi întinsă lectură proprie, intervenind selectiv şi creator propriul creier şi construind o imagine cu mult mai completă, rezultată din propria lectură şi neacceptându-se ca „literă de Evanghelie” doar o pilulă de cunoaştere prefabricată !

Fuga tineretului de lectură este deosebit de gravă şi se impune să fie împiedicată. Citirea integrală a unor cărţi este indispensabilă formării şi dezvoltării unui adevărat intelectual. O carte bună este o „fiinţă” şi răsfoirea ei, uneori chiar mirosul ei, parcurgerea ei în întregime este învăţătoare. Familiei şi mai ales şcolii le revine de a se îngriji ca noile generaţii să nu abandoneze lectura, împiedicând un proces în îngrijorător progres de părăsire a ei. Abandonul lecturii ameninţă să reducă informaţia multiformă, mai mult ca niciodată necesară omului contemporan şi nivelul de cunoaştere, ducând la o simplificare a cunoştinţelor şi implicit la reducerea lor. Nu acesta ar trebui să fie obiectivul viitorului!Războaiele Voievodului

Autor Acad. Răzvan Theodorescu • Dec 2012 • Rubrica: Repere Academice

Sub bolţile venerabile ale unuia dintre cele mai celebre monumente de artă veche românească, fastuosul lăcaş al mănăstirii Argeşului - cel pe care mitul popular l-a legat de legendarul meşter Manole - s-au aşezat, nu mult după înălţarea bisericii, în primele decenii ale secolului al XVI-lea, câteva pietre de mormânt. Sunt lespezile funerare ale neamului [...]Pamfil Şeicaru, o casandră românească a secolului xx

Autor Vartan Arachelian • Dec 2012 • Rubrica: Portrete

Întâlnirea cu gazetăria lui Pamfil Şeicaru a fost urmarea frecventării literaturii sale politice. Cunoscutul reporter al drumurilor europene, Aristide Buhoiu, îmi făcuse favoarea să-mi împrumute confidenţial un volum din cele două care ajunseseră clandestin în ţară şi anume cartea scrisă în exil: Istoria Partidelor Naţional, Ţărănist şi Naţional Ţărănist. Am devorat-o, se înţelege, pe nerăsuflate; [...]Sania Copilăriei la Slătioara

Autor Dinu Săraru • Dec 2012 • Rubrica: Editorial

Am obosit.

Mi-am luat la Slătioara sania Copilăriei pe care am împodobit-o, odată, cu dragostea fără margini a tuturor bunicilor lumii şi pe scaunul ei din stinghii de brad cu miros de răşină am strâns la un loc, ca în burduşitul sac de legendă, amintirile jucăriilor de Crăciun ale Copilăriei.

Acum aştept să se strecoare furiş, venind ca-ntotdeauna dinspre Măgura Slătioarei, pentru că sigur va veni, ninsoarea din Ajunul mult aşteptatei sărbători.

Am pus sania Copilăriei cu faţa spre pridvorul înalt, în capătul scărilor de piatră dintre cei doi lei troieniţi şi sania va fi şi ea troienită, căci va ninge în neştire, cum se spune la noi, abia vom putea ţine ochii deschişi sub greutatea genelor troienite şi ele.

Mâine dimineaţă, când vor sosi colindătorii, noi amândoi, bunicii, vom fi în pridvor, în mijlocul coşurilor cu daruri, aşteptându-i, ca-ntotdeauna, din viul alb al nopţii de iarnă.

Până spre ziuă, între vis şi trezie, înfriguraţi, am scos din sacul cu amintiri jucăriile care mi-au plăcut cel mai mult şi pe care mi le-am cumpărat chiar şi mie: motocicleta roşie, gălăgioasă şi farurile aprinse iscoditor, cu care Copilăria ocolea bradul spuzit de globuri, de artificii şi de lumânărele şi de ghirlande din puf de zăpadă, apoi trenuleţul pe şine tras de o locomotivă ambiţioasă trecând vijelios peste viaducturi, cel dintâi tren - jucărie şi din viaţa mea, în sfârşit, elicopterul alb, cu aripi albastre, rotindu-se din ce în ce mai ameţitor până se făceau un vârtej azuriu, şi sub ochii noştri uimiţi, elicopterul se ridica de pe covor şi… zbura cu-adevărat, riscând să se agaţe în braţele candelabrului ajuns aidoma unui rug.

Vor fi de faţă şi acum, ca-ntotdeauna, şi fetele noastre şi în zori, când visul alb al nopţii va fi sfâşiat de chiotul colindătorilor, ne vom grăbi să-i descoperim prin cernerea ninsorii, aplecându-ne nerăbdători peste pridvorul înalt, în braţe cu stâlpii lui aleşi şi ciopliţi din trunchi de gorun.

- ,,Cum uram noi o dată, de mult?! - va întreba, răguşit şi răstit, starostele colindătorilor. Cum uram noi? Ia să vedem?!

- Uuuu!

- Aşaaa! - tunetul aprobării.

- Uuuu! Uuuu! Uuuu!… ” Din sutele de piepturi, un singur glas şi clinchetul clopoţeilor de pământ roşu, ars în cuptoarele ultimilor olari ai Slătioarei.Aurel Baranga şi miracolul sportului

Autor Tiberiu Stama • Dec 2012 • Rubrica: Sportul, act de cultură

Cunoscut îndeobşte ca un dramaturg redutabil, scriitorul Aurel Baranga şi-a dezvăluit însă preocupări constante şi faţă de fenomenul sportiv. Într-un fel l-a şi cultivat, dedicându-şi momente de respiro după ore îndelungi de stat la masa de scris sau asistând la repetiţiile unora dintre piesele sale dramatice, dar parcurgând per pedes şi aleile din jurul locuinţei [...]Nefericită idee

Autor Acad. Vasile Tonoiu • Dec 2012 • Rubrica: Repere Academice

Atunci mi-a venit ideea. Idee glumeaţă şi un pic rea. Exact atunci. Citeam Prelegerea inaugurală rostită de Michel Foucault la Collège de France pe data de 2 dec. 1970, intitulată Ordinea discursului - un discurs despre discurs (tehnic: un metadiscurs). Mai precis: re-citeam prelegerea. E ştiut lucru - în postmodernitate se trece direct la recitire; [...]China şi noua generaţie de conducători

Autor Dumitru Constantin • Dec 2012 • Rubrica: Confluenţe

Congresul al 18-lea al Partidului Comunist Chinez este considerat unul dintre principalele evenimente ale anului 2012, el fiind urmărit cu uriaş interes nu numai pe plan intern. Este vorba, între altele, de cea mai mare organizaţie din lume, numărul membrilor săi fiind de peste 82 de milioane. Spre a-i urmări lucrările lui au fost acreditaţi [...]Revista CLIPA magazin al actualităţii culturale româneşti

Autor Clipa • Dec 2012 • Rubrica: Actualitatea

În plină vară toridă, Academia Română a oferit , arătând şi motivele, ca juriul Nobel: „pentru ţinuta revistei, activitatea desfăşurată şi colaborarea statornică cu membrii ai Academiei Române”!
Apărută la sfârşitul anului 2009, revista Clipa, fundată şi condusă cu mână sigură de Dinu Săraru, a devenit o prezenţă activă şi deosebit de atractivă în peisajul destul [...]Evoluţia ţării şi locuitorilor Transilvaniei – de la creştinare până la unirea cu România

Autor Acad. Ion Aurel Pop • Dec 2012 • Rubrica: Repere Academice

6. Politica religioasă a Ungariei în secolele al XIV-lea şi al XV-lea. Carol Robert (1308-1342) a adus în Ungaria un nou spirit apusean şi catolic, iar fiul său, Ludovic I (1342-1382) a fost şi mai intransigent în acest sens. Ca urmare, catolicismul capătă şi în Transilvania trăsătura de religie oficială (religio recepta), iar suveranul porneşte [...]