Clipa

Arhiva Septembrie, 2012

Toamna…

Autor Dinu Săraru • Sep 2012 • Rubrica: Editorial

Citesc de curând într-o revistă importantă, altfel cu tiraj de amante, dar sigur nu din vina diriguitorilor ei, ci a sărăciei care ne înconjoară – când lumea culturii a ajuns la o voie a întâmplării nefericită – o scrisoare deschisă, exprimând acut îngrijorarea faţă de şansa literaturii de a-şi mai afla prin reprezentanţii ei, locul firesc sub cupola Academiei, suveran ignorată de către cei – ca să nu zic mai curat acela – care avea datoria onorantă de a ridica primul cuvântul în favoarea acestei cauze.

Azi în Academia Română mai sunt doar trei scriitori adevăraţi: D.R. Popescu, Augustin Buzura, Nicolae Breban. Au murit nume mari: Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eugen Barbu, Fănuş Neagu, Alexandru Balaci… au murit Geo Dumitrescu, Ştefan Augustin Doinaş… nimeni în locul lor!

Dar nu numai literatura este ignorată în acest caz, al locului sub înalta cupolă. Mă gândesc, de pildă, la Olga Tudorache. Este, sigur, cel mai de seamă artist de teatru care, măcar la peste 80 de ani, ar putea onora Academia!… La regizoarea Cătălina Buzoianu, indiscutabil strălucitul regizor de azi al teatrului românesc, căruia i se datorează spectacole memorabile – şi mă refer subiectiv doar la cele semnate pe scena Teatrului Mic, atunci când această scenă a fost, cum zicea D.R. Popescu: „Teatrul cel Mare. În Bucureşti şi în ţară!”, iar Nicolae Breban: „unul dintre nucleele de rezistenţă spirituală – şi politică, de ce nu?! – ale Bucureştilor amorţiţi în penurie, frig şi disperare cetăţenească!’’

Spectacolele Cătălinei Buzoianu au rivalizat, unanim recunoscute, cu tot ce era mai nou, mai important, mai cutezător în Europa vremii cu Picollo Teattro şi Royal Shakespeare Company şi, vă rog să vă amintiţi: Să îmbrăcăm pe cei goi de Pirandello, Maestrul şi Margareta de Bulgakov – spectacol pus în scenă cu zece ani de zile înaintea ruşilor –, Ivona, principesa Burgundiei de Witold Gombrowicz, Ca frunza dudului din Rai de D.R. Popescu şi, să fiu iertat, Nişte ţărani cu savanta caligrafie regizorală unică în vreme; în sfârşit, Cătălina este creatoarea unei şcoli de regie din care s-au tras mai toţi directorii de scenă recunoscuţi de azi, stirpe de care nu e străin cum nu e străin de Teatrul Mic, nici Silviu Purcărete.Bucureşci, 1900 - Teatrul Naţional

Autor Clipa • Sep 2012 • Rubrica: Magazin


Broderie şi istorie

Autor Acad. Răzvan Theodorescu • Sep 2012 • Rubrica: Repere Academice

În bogatul şi plin de gust alcătuitul muzeu al mănăstirii Suceviţa, acolo unde este adăpostită zestrea de podoabe ale vechii şi atât de originalei ctitiorii moldoveneşti de la cumpăna veacurilor XVI şi XVII, vizitatorul este întâmpinat de o imagine neaşteptată şi de neuitat. Dintr-un dreptunghi de catifea roşu-vişinie, brodat cu fir de aur, de argint [...]Ou sont les neiges d’antan?

Autor Mircea Radu Iacoban • Sep 2012 • Rubrica: Magazin

potcoave pentru purici

A început ca un proiect de cercetare la Facultatea de Sociologie, datorat studentei în anul III Oana Cucu-Oancea - „un exerciţiu minunat de imaginaţie şi dibăcie psihologică”. Aşa avea să se nască o carte pe cât de originală, pe atât de interesantă: Marea scriitorilor - între Olimp şi zidul puterii. Sunt înmănunchiate [...]Tripticul spiritual-cultural închinat Sfinţilor Martiri Brâncoveni

Autor Dr. Andrei Carpeneanu • Sep 2012 • Rubrica: Magazin

Mănăstirea Hurezi, 21-22 septembrie 2012
În vremuri marcate dureros de patimi străine firii acestui neam, de apucături venetice care îi împuţinează fiinţa şi îi tăinuiesc menirea, iată că spiritualitatea, în expresia ei cea mai pură, mai apropiată de avântul creator iniţial, a reuşit să irumpă încă o dată, cu o forţă nestăvilită, trezind, întinerind, aducând viaţă [...]Omul de cultură Romulus Vulpescu a încetat din viaţă la 79 de ani

Autor Clipa • Sep 2012 • Rubrica: Magazin

Romulus Vulpescu (foto: revistacititordeproza.wordpress.com)
„M-am împăcat mai demult cu gîndul inexorabilei plecări obşteşti, deşi un alt gînd, poate-acelaşi, nu-mi dă pace, stîrnindu-mi neliniştea: viitorul limbii române. Mă tulbură destinul ei legat de veşnicia acestui neam binecuvîntat de Pronie. Strădaniile mele, scrisul îndeosebi, au avut (mărturisit sau nu) doar un ţel: glorificarea limbii naţionale, bun patrimonial ce [...]Brâncuşiana 2012

Autor Mălina Conţu • Sep 2012 • Rubrica: Magazin

Între 1-24 august a avut loc la Târgu Jiu a 10-a ediţie a Simpozionului internaţional de sculptură în piatră, Brâncuşiana 2012. Cu acest prilej, cei opt participanţi au avut ocazia de a modela timp de trei săptămâni opt bucăţi de marmură de dimensiuni şi forme diferite pentru a da naştere unor idei intrinsec legate de [...]Recomandările Clipei: Septembrie 2012

Autor Clipa • Sep 2012 • Rubrica: Lecturi

Răzvan Theodorescu
Constantin Brâncoveanu. Între “Casa Cărţilor” şi “Ievropa”
RAO, Bucureşti, 2012

* * *

† P.S. Emilian Lovişteanul
Povăţuiri şi rugăciuni pentru vindecarea omului
Editura Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicul Vâlcea, 2012

* * *

Alexandru Buican
Ţepeş. O biografie a lui Vlad III Dracula
Editura Livingstone, Bucureşti, 2012

* * *

Oana-Maria Cajal
Teatru. Ultimul pact
Editura Unitext, Bucureşti, 2012

* * *

Bibliothèque Mètropolitane Bucarest
Travaux de Symposium International. Le [...]Un singur adevăr

Autor Ana-Maria Păunescu • Sep 2012 • Rubrica: Magazin

Nu vă mai încurcaţi în explicaţii, oricum, un singur răspuns e valabil, oricât am încerca noi să fugim de realitate, oricât am încerca să ne minţim, nu vă mai pierdeţi vremea cu presupuneri, eu am aflat deja rezultatul final, puteţi considera că am primit sondajele de opinie mai devreme, puteţi chiar să vă supăraţi pentru [...]După 100 de ani: Festivalul Bucureştii lui Caragiale

Autor Gia Tudoran • Sep 2012 • Rubrica: Magazin

Anul 2012 marchează o sută de ani de la trecerea în nefiinţă a celui mai mare dramaturg din istoria culturii româneşti, Ion Luca Caragiale. Pentru a aduce un omagiu uneia dintre cele mai semnificative personalităţi din lumea teatrului, gazetăriei şi literaturii autohtone, Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu numeroase instituţii culturale, a organizat Festivalul Bucureştii lui [...]