Clipa

Nicolae Titulescu şi posteritatea unui Om pentru o Idee*

Autor: Prof. dr. George. G. Potra • Rubrica: Permanenţe • Apr 2011  Printează acest articol

Prof. dr. George G. POTRADoamnelor şi domnilor,

Mă înscrisesem şi eu, aici, cu o comunicare: Nicolae Titulescu a fost consacrat de posteritate drept o mare conştiinţă a veacului.

Nu voi face însă o expunere academică. Mă voi limita la câteva sublinieri, la unele punctări anecdotice, de anecdotică superioară, dacă vreţi.

Am adus această carte, tipărită în limbile română, franceză şi engleză, în urmă cu 15 ani. Realizată de Nicolae Titulescu după excluderea sa din guvern, la 29 august 1936, lucrarea sa Politica externă a României (1937) a fost interzisă de trei dictaturi: dictatura carlistă, dictatura antonesciană, dictatura fascistă.

Cele trei ediţii au apărut în anii 1995 - 1996. Îi mulţumesc lui Adrian Năstase - nu din subalterneitate - pentru faptul că a făcut posibil acest proiect, editarea acestor lucrări fiind un prim punct într-un proiect mai mare, de tipărire a întregii opere politico-diplomatice a lui Nicolae Titulescu.

Aşa cum se întâmplă la noi, orice proiect bun trebuie contracarat, sabordat. Imediat! De îndată ce Adrian Năstase n-a mai fost ministru de Externe, proiectul a căzut în desuetudine. S-a spus: nu e momentul! Reţineţi, la noi, când vrem să blocăm o intenţie, un proiect, dorind să păstrăm totuşi aparenţele bunelor intenţii, ascundem micile ticăloşii apelând mereu la afirmaţia: nu e momentul!

Atunci când, pe scena politică, Adrian Năstase a ocupat succesiv demnităţile de preşedinte al Camerei Deputaţilor, apoi cea de prim-ministru, proiectul tipăririi operei politico-diplomatice a lui Nicolae Titulescu, ca parte distinctă, dar substanţială, a tipăririi documentelor diplomatice româneşti, a fost prompt adus pe tapet, dar nu concretizat la nivelul exigenţelor şi aspiraţiilor celor care l-au conceput şi l-au promovat. Încă o dată şi încă o dată, imediat ce Adrian Năstase a fost împins spre periferia politică, proiectul de care vorbim a fost pus într-un sertar care s-a prăfuit. La capătul a 20 de ani de când s-a lansat ideea, care ne putea aduce cu asemenea proiecte în Europa, înregistrăm cu tristeţe că în editarea operei politico-diplomatice a lui Nicolae Titulescu, a documentelor diplomaţiei române, nu s-au mai înregistrat decât paşi mărunţi, în ciuda stăruinţelor şi dăruirii unor oameni care au asociat profesionalism şi suflet. Mai mult decât atât, de la 1 ianuarie 2005, guvernările succesive s-au arătat indiferente sau ostile Fundaţiei Europene „Titulescu”, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, de interes public, încercând un lucru incredibil: executarea lui Nicolae Titulescu.

Nicolae Titulescu

Revenind la cartea mai înainte menţionată, Politica externă a României (1937), trebuie să vă spun că guvernanţii României de la acea dată, patronaţi şi dirijaţi de Carol al II-lea, duşmani ireductibili ai fostului ministru de Externe, l-au ameninţat pe Nicolae Titulescu cu ridicarea cetăţeniei române în cazul publicării volumului, considerat duşmănos, când, de fapt, era o analiză riguroasă, exactă, echilibrată, a deplasărilor în politica externă românească. Octavian Goga, prim-ministru şi ministru de Externe ad-interim, a patronat o campanie nu doar ostilă, ci şi mizerabilă, împotriva lui Nicolae Titulescu, ţara se afla în anticamera instalării dictaturii regale, nu doar criticile şi atacurile, ci chiar şi semnele de întrebare privind politica internă şi externă a suveranului deveneau o crimă de les-majestate. Nicolae Titulescu a devenit un proscris, care va fi obligat să se expatrieze şi să rămână departe de ţară, până la moarte.

O privire retrospectivă, obiectivă, asupra evoluţiilor la mijlocul anilor ‘30 va înregistra cu tristeţe şi părere de rău că împotriva lui Nicolae Titulescu s-au regăsit solidari, din motive diferite, Octavian Goga, Gheorghe Brătianu, Nicolae Iorga, un precedent fără egal în istoria contemporană românească.

Doamnelor şi domnilor,

Mi-am pus adesea întrebarea, ce motivează adversităţile contemporane vizavi de Nicolae Titulescu? S-au scris şi s-au publicat sute de articole, zeci şi zeci de studii, nu puţine cărţi, parcurgând drumul de la raţiuni şi interese personale la poziţii de partid, pentru a ajunge, în unele cazuri, rare, la analize profunde.

Însemnările memorialistice au completat acest peisaj, furnizând tot atâtea poziţii şi interese divergente.

Am realizat un volum din circa 700 de pagini, Pro şi contra Titulescu, în care am adunat peste 250 de mărturii, selectate doar din rândul contemporanilor săi. Din anul 2002, anul editării, am dezvoltat această cercetare şi am ajuns să identific peste 500 de asemenea mărturii, de tot felul, prieteni şi adversari, români şi străini. Informaţia s-a îmbogăţit substanţial. Ştim exact acum ce credeau Hitler şi Mussolini despre Titulescu, ce afirmau Ribbentrop şi Ciano despre Titulescu.

Timbru românescu cu Nicolae Titulescu (© allnumis.com)

Am crezut şi credem că asemenea aprecieri nu trebuie în niciun fel să se piardă. Desigur, ele nu sunt omagii aduse lui Titulescu. Ab contrario, ele arată că Titulescu era un om care dădea dureri de cap regimurilor de la Roma şi de la Berlin, liderilor fascişti şi nazişti, ca şi în toate capitalele unde s-au instalat regimuri profasciste. Nu consider necesar să încerc aici o prezentare, fie chiar şi redusă, a resorturilor unui război ireconciliabil: pe de o parte, războiul lui Titulescu împotriva folosirii forţei, agresiunii, revanşismului, pe de altă parte, războiul dictatorilor împotriva unei voci şi a unei conştiinţe, care se exprima fără rezerve în numele şi pentru apărarea democraţiei şi păcii.

Las deoparte pe cei pe care timpul i-a scos de pe scena istoriei, învinşi şi condamnaţi de istorie, şi mă gândesc doar la contemporanii noştri, la contemporanii noştri din România, la cei care spun că au fost contemporani cu Titulescu, dar s-au născut după moartea lui, la cei care se pronunţă în legătură cu opera lui Titulescu, dar nu au citit nici măcar un rând din miile sale de pagini publicate sau inedite, la cei care, fără ştiinţă şi conştiinţă, îl califică şi-l execută pe Nicolae Titulescu.

Ce se întâmplă? De ce sunt atât de înrăiţi? De ce nu-l acceptă? Părinţii lor, biologici sau spirituali, nu l-au acceptat pe Titulescu când era în viaţă, fiii lor nu-l acceptă nici când este mort. Deşi nu sunt sigur, cred că am găsit răspunsul. Vă dau, în consecinţă, o posibilă cheie.

Rostea Titulescu cândva: „Eu care sunt pământean, adânc pământean, eu care particip de atâţia ani la viaţa internaţională fără a uita că sunt român, eu care sunt un soldat al ţării mele în tranşeele păcii şi care n-a cunoscut încă demobilizarea, eu care am văzut toate ţările la ele acasă sau la muncă spre a ajunge la concluzia că nimic nu poate preţui mai mult ca glia părintească, eu care sunt adânc uman am curajul de a spune public că umanitatea nu mă interesează dacă România nu-şi găseşte locul în sânul ei!”

Doamnelor şi domnilor,

Încep să-i înţeleg pe adversarii de azi. Să-i înţeleg, nu să-i accept. Oamenii aceştia nu-l iartă pe Nicolae Titulescu că nu şi-a declinat calitatea de român, că a îndrăznit să fie şi să rămână român, să se afirme ca român, că a perseverat să reprezinte interesele naţiunii sale, în ţară şi peste hotare, înainte şi după moarte, să apere poporul român, să apere demnitatea acestuia.

Primitiv, dar periculos, au căutat şi au găsit formula. L-au declarat trădător. N-a fost uşor, dar nici prea greu. Au început prin a spune că a cochetat cu masoneria, că a fost iudeo-mason, că s-a vândut comuniştilor, că a jucat la zaruri cu ruşii Basarabia… Pentru că trebuia să fie vinovat, Nicolae Titulescu a fost acuzat de dezmembrarea României, de pierderea Basarabiei şi Bucovinei, a Cadrilaterului, a Transilvaniei de Nord-Vest, de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

Aşa a fost creat duşmanul de moarte. A fost găsită o explicaţie nu doar pentru greşelile din trecut, ci şi pentru situaţia din prezent.

Din sutele de mărturii pro şi contra Titulescu, culese de noi din ţară şi din străinătate, din ziare şi reviste importante, gazetari de doi bani aleg adesea pentru grupajele lor, din rubrici sau ziare de scandal, doar afirmaţiile negative, dejecţiile adversarilor săi.

„Contemporani”, „moderni”, „europeni” plictisiţi de istoria naţională, indignaţi că nu găsesc în trecut valori care să reziste şi pe care să le putem opune Occidentului, ruşinaţi că alţii continuă să mai apeleze la părinţii fondatori ai României Mari, aceştia îi terfelesc metodic pe toţi, la rând sau concomitent, indiferent din ce zonă vin. Ei au o singură vină: au trăit şi au murit ca români.

Nicolae Titulescu

În mod ciudat, cei ce cred că realizează o misiune naţională, democratică şi europeană, apelează inconştient, ca dovadă a „trădării”, la punctele de vedere ale unor extremişti. Rândurile unui fost ministru de Externe legionar, Mihail Sturdza, condamnat la moarte în contumacie de regimul Antonescu întrucât s-a implicat ca fruntaş în sângeroasa rebeliune legionară din 1941, sunt aduse într-un fals tribunal de avocaţi care strigă ridicol: iată dovada!

Doamnelor şi domnilor,

Nicolae Titulescu nu s-a împăcat niciodată cu bolşevismul, fascismul sau nazismul, cu niciun regim totalitar, cu terorismul, xenofobia, rasismul şi acestea nu i s-au putut ierta. Nu întâmplător a fost condamnat la moarte. S-au făcut cunoscute mărturii irefutabile despre decizii adoptate de servicii teroriste la Berlin sau la Roma, de organizaţii şovine, paramilitare, teroriste de la Belgrad, Budapesta sau Varşovia. În mai 1936, Congresul tineretului legionar, la Tg. Mureş, a reconfirmat hotărârea de condamnare la moarte a lui Nicolae Titulescu, nominalizându-i pe cei ce trebuiau să-l execute.

În timpul rebeliunii legionare, această casă în care vă aflaţi a fost devastată, mobilele au fost sparte cu topoarele, cărţile, nu puţine incunabule, au fost arse în spirit goebbelsian. Păstrăm într-un seif incunabule pe jumătate arse. Vestimentaţia ce se mai afla aici, în casa sa din Şoseaua Kisselef, a fost împuşcată în mod mitic. Vă invit să vă duceţi cu gândul la reprezentările privind vânătoarea animalelor de pradă aşa cum au rămas ele pe pereţii peşterilor de la Altamira. La fel ca în războiul cu animalele sălbatice, vânătorii i-au aşezat vestmintele rămase pe un manechin şi le-au ciuruit de zeci de ori.

Nu ştiu din ce „familie intelectuală” fac parte adversarii lui Nicolae Titulescu. Prin judecăţi şi decizii, îşi declamă cu tristă mândrie identitatea.

Aş putea să spun că mi-e mai uşor, dar nu-mi este, să afirm că Eminescu a păţit la fel, că Iorga a păţit la fel, că la fel păţesc Caragiale, Brâncuşi, Enescu, Sadoveanu, Călinescu. Şi câţi alţii. Nu mi-e uşor, mi-e mai trist. Rămân solidar cu ei, după cum ei rămân solidari cu noi. Ne raportăm la ei ca părinţi ai culturii naţionale, ca ostaşi ai supravieţuirii noastre, ca bastioane inebranlabile ale demnităţii româneşti.

Mă opresc doar o clipă asupra propagandei externe din timpul mandatelor lui Nicolae Titulescu, despre care s-au spus şi s-au scris lucruri interesante, dar şi s-au deversat minciuni sfruntate. De un timp încoace, cuvântul „propagandă” este rostit cu ruşine. Unii, jalnici ignoranţi, caută să ne inducă ideea că termenul şi acţiunea ţin de comunism. Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti, Constantin C. Giurescu n-au gândit nicio clipă aşa când au făcut propagandă pentru România sau au condus structuri de acest fel. În cazul lui Nicolae Titulescu, calul de bătaie îl constituie acuza că a folosit propaganda eminamente în interes personal şi asta a reprezentat o adevărată hemoragie financiară. M-aş angaja într-un război inutil dacă aş mai încerca încă o dată să contrazic, atât cât trebuie, gratuitatea şi incorectitudinea afirmaţiilor. Voi reveni cândva pentru a dezvolta în jurul afirmaţiei şi a demonstra că la Bucureşti propaganda şi contrapropaganda reprezintă un exerciţiu zilnic de pierdere a onestităţii şi demnităţii. Noi trebuie să ne spunem aceste adevăruri fără jenă.

Făcând propagandă pentru ţară, Nicolae Titulescu a fost acuzat de adversari că face propagandă pentru sine însuşi. Adversari de ieri şi de azi vorbesc despre Titulescu ca despre o invenţie, ca despre o ficţiune.

N-am să neg că unii ziarişti l-au elogiat pe Titulescu suspect de mult şi de frecvent. Dar despre Titulescu au scris şi au semnat însă şi laureaţi ai Premiului Nobel, academicieni, împăraţi, preşedinţi, prim-miniştri, miniştri de Externe pe care niciun om serios nu-i poate suspecta că au fost, într-un fel sau altul, plătiţi.

Parcurg cu uimire liste cu întâlniri şi convorbiri avute în timp de Nicolae Titulescu. Găsesc frecvent întâlniri cu Churchill, MacDonald, Herriot. Într-un moment de tensiune în relaţiile franco-britanice, Nicolae Titulescu a fost solicitat de Ramsay MacDonald şi Édouard Herriot să le fie interlocutor, pentru a evita orice traducător. Cu toată bunăvoinţa, n-am mai găsit un alt român care să se bucure de atâta încredere şi de un asemenea privilegiu. Şi îmi spun: ce bun ar fi un Titulescu azi! Poate cineva crede cu adevărat că Nicolae Titulescu a ajuns, prin propagandă plătită, coleg, în Comisia Internaţională de Cooperare Intelectuală, cu Albert Einstein, Maria Sklodovska-Curie, Gilbert Murray, Paul Painlevé, Paul Valéry? Poate cineva îndrăzni să afirme că Nicolae Titulescu a ajuns preşedinte al Academiei Diplomatice Internaţionale de la Paris din întâmplare? Am putea uita că lui, şi nu ţării sale, i-a revenit de două ori demnitatea de a fi preşedinte al Adunării Societăţii Naţiunilor, caz fără precedent în istoria organizaţiei.

Nicolae Titulescu şi-a gravat numele în istorie încă din timpul vieţii. Nume celebre ale publicisticii secolului al XX-lea au înregistrat întâlniri cu el ca pe un eveniment şi au lăsat rânduri memorabile despre conaţionalul nostru.

Cu doar puţin timp înainte de izbucnirea celui de al Doilea Război Mondial, Raymond Cartier scria în „L’Époque”: „Ti-tu-les-cu!”. Cele patru silabe ale numelui său sonor au umplut istoria diplomatică de după război. „El a fost unul dintre marii oameni ai României, unul dintre marii oameni ai Micii Înţelegeri, unul dintre marii oameni ai Genevei şi, pentru a spune totul, unul din marii oameni ai Europei. [...] El a fost cel mai strălucit şi cel mai dinamic dintre toţi cei care au vrut să construiască o Europă nouă, bazată pe egalitatea puterilor şi respectul tratatelor. Când norii au suit la orizont, el a fost unul dintre primii care au înţeles şi primul care a vrut să ridice un dig contra inundaţiei care se anunţa.” Câtă frumuseţe! Câtă rigoare! Numai naivii şi nebunii ar putea visa că, la judecata istoriei, propria lor maculatură ar putea contracara şi învinge spusele unei personalităţi de talia lui Raymond Cartier.

Doamnelor şi domnilor,

Aţi circulat în timp pe multe meridiane, aţi reprezentat România în momente cu mare încărcătură politică, aţi luat pulsul marilor capitale pentru a cântări şansa spuselor româneşti. La 10 ani de la moartea lui Titulescu, i-aţi reîntâlnit numele în organizaţii internaţionale, la tribune parlamentare, sub arcadele unor academii sau universităţi multicentenare. Ne spunem adesea că nimeni nu este profet în ţara lui, dar nu putem accepta atâta mizerie descalificantă din partea unor profanatori de morminte, atunci când i-am adus pulberea oaselor în ţară sau atunci când, iată, acum, la 70 de ani de la trecerea în eternitate, îngenunchem la mormântul unui Om pentru o Idee.

În urmă cu mai mulţi ani, am aflat că în inima capitalei etiopiene, în Holy Trinity Cathedral, principala biserică ortodoxă coptă din Addis Abeba, pe cupola impozantului edificiu a fost fixată în frescă figura lui Nicolae Titulescu, pus alături de sfinţi pentru că el, cu riscul de se confrunta cu toţi, a înţeles să se ridice întru apărarea legii şi a dreptăţii, subliniind că nu trebuie să se uite niciodată că orice stat ar putea deveni Etiopia cuiva. Poate îndrăzni cineva să afirme că Nicolae Titulescu şi-a cumpărat un loc în creştinătate şi în conştiinţa Africii?

Dintre sutele de mărturii care certifică indubitabil locul lui Titulescu în conştiinţa epocii sale mai aleg una, care vine din partea unui mare ziarist britanic, fost redactor şef la „Time”. În miezul celui de al Doilea Război Mondial, Wickham Steed scria: „Eu cred că va trece multă vreme până când amintirea lui se va şterge din mintea poporului român, pentru că va veni o vreme când România se va ridica şi va avea nevoie de întreg ajutorul ce i-l pot da fiii ei. Şi atunci, aceia dintre noi care n-au uitat ce a făcut, ce a gândit şi ce s-a străduit Titulescu să facă, îl vom glorifica drept unul dintre cei mai mari oameni politici ai României.”

Nume grele ale publicisticii, oameni precum Cartier şi Steed - şi câte altele nu s-ar putea adăuga - făceau politică mare, aduceau la putere şi răsturnau guverne. Ar putea cineva afirma că aceştia au fost plătiţi de Titulescu?! Cu siguranţă nu. Aceştia nu primeau bani, nu puteau să primească bani. Onoarea şi demnitatea lor nu putea fi scoasă la mezat! Pentru cei ce se îndoiesc, afirm că nu s-a găsit nicio chitanţă a unei plăţi făcute pentru intrarea lui Titulescu în conştiinţa publică şi pentru prezervarea unui loc în istorie.

Doamnelor şi domnilor,

Din tot ce am vrut să spun, practic n-am reuşit până acum aproape nimic. Aş putea evoca alte şi alte lucruri fascinante despre Nicolae Titulescu. Le las deocamdată deoparte pentru o altă întâlnire.

Dar nu înainte de a reaminti, chiar şi celor care îl batjocoresc, că Nicolae Titulescu a trăit şi a murit pentru ţară, că s-a săvârşit prematur, cu faţa la duşman, că ideile sale au fost arestate timp de câteva decenii, până când o rază de lumină a spart bolta întunecată a unui cer impus, lăsându-ne să ne întâlnim cu moştenirea lui. Am aşteptat 50 de ani să poată fi adus şi aşezat în Transilvania, la Braşov, sub tâmpla unei biserici bătrâne, pentru a-şi redobândi liniştea Acasă şi pentru a ridica, acolo, în inima Ţării, un bastion al rezistenţei şi al demnităţii.

În acest ceas, când bat clopote pentru Nicolae Titulescu, suntem datori să evocăm câteva idei şi fapte care îl fac nemuritor şi contemporan.

Gândirea şi acţiunea îl recomandă pe Titulescu ca pe un mare european. A fost unul dintre cei care au relevat în modul cel mai pertinent acele contribuţii care asigură Europei un loc proeminent în istoria civilizaţiei. A fost unul dintre cei care au apărat valorile Europei, reliefând capacitatea de iradiere a culturii şi civilizaţiei continentului nostru. A fost unul dintre promotorii cei mai fervenţi a cooperării europene, ai lărgirii şi diversificării acesteia. A fost unul dintre cei care au atras atenţia asupra marilor răspunderi ale Europei pentru evoluţiile la scară planetară, nu pentru războaiele de pe alte continente.

Apărător al democraţiei, n-a crezut nicio clipă că trebuie s-o impună cu forţa. Nu veţi găsi niciodată vreun indiciu că Nicolae Titulescu ar fi putut fi inseratorul sau susţinătorul unei intervenţii cu forţa, în numele democraţiei, pe continentul nostru sau în alte părţi ale lumii.

Titulescu a gândit întotdeauna destinul României în coordonate europene, înţelegând că România este în Europa şi că Europa fără România nu poate fi! Lucid şi demn, Titulescu nu a bătut niciodată la porţile Europei pentru a asigura aşezarea ţării sale pe scaunul la care îi dau dreptul vechimea, statornicia, locul şi rostul în istoria continentului, aportul la cauza apărării civilizaţiei europene, contribuţia adusă la îmbogăţirea patrimoniului european în cele mai diferite teritorii ale inteligenţei şi frumosului.

Titulescu n-a cerut intrarea în Europa! Nu pentru că i-ar fi fost ruşine să o facă, nu pentru că i-ar fi fost frică că n-ar obţine-o, nu pentru că n-a mai avut timp pentru un asemenea demers. Titulescu n-a făcut-o pentru că i s-ar fi părut nefiresc şi gratuit să ceri, să ceri ceea ce este, să obţii din partea altora confirmarea unei calităţi pe care, dacă o ai, o ai, dacă n-o ai, n-o ai, ea neputând fi obţinută printr-un scrutin mai mult sau mai puţin democratic, pentru că i s-ar fi părut nedemn să ceară acte de recunoaştere pentru un dat istoric şi să solicite confirmări pentru o realitate evidentă!

Titulescu n-a gândit niciodată Europa în termenii Vest şi Est şi n-a confundat niciodată Europa doar cu o parte a ei, Europa fiind popoarele şi culturile ei toate, ideile şi aspiraţiile ei toate, valorile sale toate, victoriile şi înfrângerile ei toate!

Omagiindu-l pe Titulescu astăzi, ar trebui poate să-i mulţumim şi pentru faptul că n-a cerut niciodată intrarea în Europa, considerând suficient să ne apere locul şi dreptul în Europa şi să ne reprezinte în Europa exact la înălţimea demnităţii româneşti.

De ce Posteritatea îl revendică, de ce îl ţine la braţ pe Titulescu, considerându-l contemporanul ei perpetuu? Pentru că opera lui Titulescu nu este o simplă pagină de istorie. Un confrate ziarist din secolul trecut scria că „Titulescu n-a suferit de modestia de a fi român”. În mintea şi inima noastră, angajamentul şi mesajul său din viaţă şi de după moarte au o rezonanţă extraordinară pentru noi toţi sau cel puţin pentru cei care îndrăznesc să-şi afirme şi să-şi păstreze cu orgoliu românitatea, înţelegând că putem supravieţui în Europa numai conservându-ne identitatea.

Titulescu a fost o mare conştiinţă a veacului, o conştiinţă care ne-a sprijinit în momentele grele ale supravieţuirii noastre. În întregul proiect european al României, ne-am folosit de forţa sa morală, de autoritatea şi de capacitatea de iradiere a ideilor sale, de camera lor de rezonanţă. În conştiinţa europeană, Nicolae Titulescu rămâne, alături de Robert Schuman şi Jean Monnet, drept inspirator şi promotor al Uniunii Europene de astăzi.

Dacă acţiunea politico-diplomatică a lui Nicolae Titulescu dă conţinut unor întregi capitole de istorie interbelică, gândirea sa continuă să fie un izvor de aleasă inspiraţie pentru descifrarea şi judecarea istoriei, un exemplu de abordare lucidă şi constructivă a treburilor lumii, o pledoarie valabilă în esenţa ei pentru soluţii care să dea sens şi continuitate devenirii într-un mileniu confruntat încă de pe acum cu cele mai grave întrebări existenţiale.

Vă mulţumesc, doamnelor şi domnilor.

NOTĂ:

* Comunicare rostită la Sesiunea comemorativă consacrată împlinirii a 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui Nicolae Titulescu.

Cum comentati?