Clipa

VLADIMIR ZAMFIRESCU şi arta de a călători în istoria artei păstrându-ţi personalitatea creatoare

Autor: Prof. dr. Adrian Silvan Ionescu • Rubrica: Plastică • Iun 2009  Printează acest articol

La Sala Dalles, s-a deschis marea expoziţie de pictură şi gafică a unui ilustru artist al contemporaneităţii, descendent direct, prin stil de lucru şi alură personală, al maeştrilor din vechime: Vladimir Zamfirescu. Expoziţia poartă inspirtul titlu „Trupul şi fiinţa” şi poate fi vizitată între 4 iunie şi 15 iulie 2009.

barbat-cu-tzestoasa

De câteva decenii bune, pictorii au abandonat, dintr-un motiv sau altul, naraţiunea din opera lor preferând să producă doar imagini suficiente lor înşile, şocante prin pata de culoare, expresive prin libertatea aşternerii acesteia, prin abstracuţiune şi sintetism. Vladimir Zamfirescu este un mare – şi unic narator. El imaginează o poveste şi-i stabileşte traseele, dar nu oferă cheia deschiderii integrale a uşii spre fantazare, lăsând privitorului privilegiul de a descoperi sensul acţiunii şi finalul aflat în desfăşurare în pânzele sale. Autorul apelează adesea la ermetismul suprarealist lăsând, însă, aparenţa clarităţii mesajului.

cain-si-abel

Stăpân pe o ireproşabilă tehnică de lucru ce aminteşte şcoala manieristă, Vladimir Zamfirescu se apropie de subiectele potrivite unei asemenea tratări. În consecinţă, tematica sacră ocupă un loc important în creaţia sa, motivele fiind luate atât din Vechiul, cât şi din Noul Testament. Coasta lui Adam prezintă o Evă abia zămislită şi foarte mulţumită de sine ce aruncă la pământ, cu nedisimulat dispreţ, coasta din care a prins viaţă. În Alungarea, primul cuplu al omenirii, detaşându-se de pe fundalul întunecat prin carnaţia albă a trupurilor nude, părăseşte, umilit şi resemnat, Edenul. În marea masă de negru ce rămâne în urma lor, se juxtapun un pătrat roşu, o elipsă albă şi câteva fine caligrame în nuanţă mai deschisă, de parca Juan Miró ar fi avut o intervenţie jucăuşă într-o compoziţie Renascentistă. Căci, lui Vladimir Zamfirescu îi place să destindă atmosfera, chiar şi când abordează un motiv de mare tragism. Cain şi Abel apar, mai întâi, ca doi nou-născuţi, afrontaţi şi lipiţi ca siamezii, dar cu instinctele şi personalitatea deja conturată, căci cel dintâi are deja mânuţele dolofane încleştate în beregata frăţiorului. Apoi, cei doi apar maturi, Cain cu mantie stacojie şi ochii tulburi după actul criminal abia săvârşit, ţinând trupul gol şi inert al victimei în poală, ca o prefigurare de Pieta. Asemenea contopiri de precepte iconografice referitoare la teme diferite în compoziţii de largă respiraţie nu afectează deloc mesajul. Iuda are deja mâna pătată de sânge, iar sărutul său este mai mult o muşcătură de fiară hulpavă, atunci când se lipeşte de obrazul Fiului Omului. În „Supliciu, Mântuitorul este flagelat de doi zbiri fără identitate, reduşi la fiinţe hibride, fără capete, dar cu membre puternice, menite a supune la cazne.

capre

Necuprinsul este reprezentat, cu sfială, în Stigmate evidenţiindu-i-se rănile de la încheieturi, fără însă a insista asupra trăsăturilor faciale, prea sacre pentru a fi revelate muritorului de rând – şi nici chiar artistului iniţiat. Mai degrabă asimilează chipuri cunoscute – sau închipuite, rod al surselor livreşti cu Marele Supliciat, transferând trăsăturile lui Don Quijote, spre pildă, pe un trup de Vir Dolorum. Drama existenţei în vis este demnă de stigmatizare, în ochii celor ce pretind că trăiesc în realitate şi sunt „normali”, aşa că bravul şi nobilul cavaler al Tristei Figuri apare ţintuit la stâlpul infamiei, cu mâinile cetluite şi casca lui Membrino pe cap, pusă mai mult ca o coroană de spini, decât ca un coif protector. Gol până la brâu, pare a aştepta, cu stoicism, flagelarea. Tot un Vir Dolorum este şi Domenikos Theotokopoulos, cu trăsăturile prelungi, chip întrebător şi gesturi nesigure (Apariţia lui El Greco). Bărbatul cu ţestoasă” este un autoportret anamorfic ce împrumută ceva din sintaya plastică proprie lui El Greco prin alungire şi expresie. Anonimul veneţian” este un chip afabil de tânăr în straie oranj, ce pozează, cu fatuitatea, unui grande de Spania.

don-quijote

Vizitele lui Vladimir Zamfirescu la El Greco sau Velasquez sunt scurte dar fructuose, ca atunci când mergi la un prieten drag pe care nu vrei să-l deranjezi, dar nici nu te poţi dispensa de întâlnirea cu el, ce are efecte stenice asupra psihicului tău. Maestrul glisează, cu eleganţă, în aceeaşi perioadă de creaţie, de la maniera vechilor maeştri la cea a modernilor. De fapt, cele două genuri subzistă, aşa cum o arată datele notate pe pânză (majoritatea lucrate în 2008 şi 2009), aşa că de la acromatismele manieriste trece la baia de lumină a impresioniştilor şi la nuanţele preţiose ale simboliştilor. În „Menine la scăldat”, artistul îi percepe pe Manet şi pe Gustave Moreau, „În pădure” sau „Capre au toate elementele beigneuse-lor dolofane ale lui Renoir, iar în „Fructe” se combină viziunea lui Odilon Redon şi aceea a lui Cezanne, realizând un dialog subtil între etericul celui dintâi în sugerarea peisajului din fundal şi concreteţea celuilalt în natura statică cu pere, mere şi cafetieră. Pe când, „Dansatoarea pe sârmă” şi „Garofiţa – vânzătoarea de iluzii” îşi au filiaţia în schiţele de costume pentru baletele ruse ale lui Leon Bakst, cele două portrete ale lui Picasso îşi află sorgintea în chiar perioada albastră a maestrului spaniol.

picasso

Grafica, executată în peniţă, este plină de rafinament. Sunt expuse lucrări din mai multe cicluri precumSodomice”, „Infernul lui Dante şiProiecte pentru un aparat de zbor”, îmbibate de savoarea ilustraţiei medievale şi, evident, narative. O doză de şăgălnicie se regăseşte în colaje unde valorifică pagini de caiet din copilărie (oi – oi), fotografii („De gardă la Rembrandt şi „Cubul” – unde inserează portretul său şi al poetului Nichita Stănescu), sau piese mai puţin obişnuite, precum „Fosilă din Jurasic şi autoportretul mamei. În suita „Pseudofilatelie cu timbre de mână, include efigia unui autoportret. Mişcătoare este şi suita de desene „Moartea lui Petre Ţuţea.

garofitza

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte din Cluj, Profesor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, cetăţean de onoare al Municipiului Ploieşti, cavaler al Ordinului „Serviciu Credincios”, maestrul Vladimir Zamfirescu a fost onorat pentru valoarea operei sale la fel ca seniorii penelului din secolul XVII-lea pe care îi admiră şi i-a ales drept îndrumători. Spirit rafinat, plastician cu multiple posibilităţi de expresie, Vladimir Zamfirescu deţine, în cel mai înalt grad, arta de a se plimba, cu pas agale sprijinit în bastonul de abanos cu mâner de argint – şi ochi de connaisseur prin istoria artei, deţinând secretul de a-şi păstra nealterate imaginaţia şi personalitatea creatoare.

16-17 iunie 2009

Cum comentati?