Clipa

Achiziție de valoare Regulamentul jocului de oină, redactat în 1898

Autor: Cristian Frisk • Rubrica: Magazin • Mar 2017  Printează acest articol

Debut excelent de an pentru un iubitor de oină, cu o achiziție de valoare inestimabilă pentru biblioteca proprie. De la Anticariatul Unu din București am cumpărat, contra unei sume modice de 50 de lei, unicul exemplar de pe raft, Regulamentul jocului de oină, tipărit în anul 1898.

Documentul are o savoare aparte, fiind piatra de temelie a oinei competiționale. Regulamentul pentru concursuri generale apare sub semnătura lui C.D. Gheorghiu, membru laureat al Societății Geografice. Pe pagina de gardă se specifică faptul că acest document este „Unicul aprobat de Onor. Minister al Instrucțiunii Publice și al Cultelor pentru școlarii școlelor primare, secundare, normale-primare și seminare”.

Edictul oinistic a văzut lumina tiparului, conform documentului original, la Piatra Neamț, la Tipografia „Unirea” (J. Koppel). Autorul explică detaliat, în prefață, care sunt părțile componente ale operei, după care îi dedică materialul profesorului universitar Spiru Haret, fost Ministru al Instrucțiunii Publice și Cultelor, Membru al Academiei.

O a doua dedicație din partea autorului se îndreaptă către „iubiții profesori C. Meissner, Inspector general al Învățământului primar, și I.V. Praja, Director al Învățământului Secundar și Superior, ca semn de adâncă recunoștință din partea fostului elev”.

Lucrarea debutează cu un capitol despre considerațiuni generale, apoi se trece la cele ce se cer pentru jocul de oină, termeni întrebuințați, alegerea pentru joc, așezarea pentru joc. Avem exemplificate grafic planurile de așezare a oinei în șase, a oinei în 10 sau a oinei în 12 părechi.

O parte importantă a lucrării o constituie regulile de observat în timpul jocului, la prins la mijloc și în aperări. După chestiunile de ordin tactic, în paginile valoroasei lucrări regăsim Regulamentul pentru ținerea concursurilor de oină între diferite școli. Această secțiune este deschisă cu citarea Decisiei No. 18.328 din 13 aprilie 1898 a Ministrului de Stat la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii Publice, prin care se instituie concursuri anuale de jocuri de oină pentru școlarii școlelor primare, secundare, normale-primare și seminare.

La final se precizează că regulamentul respectiv a fost dat în București, la 20 decembrie 1898, sub oblăduirea Ministrului Haret.

Importantă este și nota de subsol care încheie lucrarea. Farmecul acestor rânduri vă lăsăm să îl gustați din plin, prin redarea integrală:

„Jocul Oina, după cum l”am schițat aice e originar din Iași. Copiii din acel oraș simt o deosebită plăcere de a”l juca, și-l preferă înaintea ori-cărui alt joc de minge din sezon, mai cu samă că unii în execuțiunea lui au prilejul de a se deda la o combinațiune forte măestrită de mișcări (sărituri, figuri), adese-ori, uimitore.

Oina începe primăvara, de cum începe a se lua omătul (zăpada) și ține până aproape de Paști.

Porcarii (cei care remân la păscare la spartul jocului), sunt în tot-dea-una huliți, și adese-ori bătăușii îi însoțesc până acasă, cântându-le anumite cântece de ocară (mai tot-deauna pornografice), așa că, aceste manifestațiuni, pline de ironii, sunt și ele un puternic stimulent, și contribuiesc de-a întreține mult interesul în joc.

În țară, și chiar în județul Iași, oina are forte multe variante.”

Terminologia și vocabularul, din paginile documentului-valoare, readuc parfumul epocii, ca și alfabetul de tranziție, între cel chirilic și cel latin, din acesta fiind prezente anumite semne, acum dispărute din limba română. Cuvintele de mai sus nu sunt nicidecum greșeli gramaticale sau de tipărire, ci sunt preluate exact cum le-am găsit în materialul redactat la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Ca termeni care poate astăzi ne smulg zâmbete, amintim puncte bune și puncte rele, dar și o inedită împărțire pe posturi a echipelor, care erau compuse din halitori (fruntași), mijlocași, lăturași (mărginași) și fundaci (fundași).

Volumul respectiv, înainte de a ajunge la anticariat, a fost dăruit, conform însemnărilor, de către Ana Sp. Haret și are ștampilele de la Liceul de Băieți nr. 9 și Biblioteca Liceului „Spiru Haret”. Fotografia centrală este realizată cu ștampile de cauciuc și metal, de către Leopold Steinberg, la Piatra Neamț.

Această carte de căpătâi are acum, așa cum am precizat, o valoare incomensurabilă, iar autorul acestor rânduri nu își poate exprima pe deplin bucuria de a o avea în posesiune.

Mai trebuie menționat că redactarea oficială a acestui Regulament de oină a fost precedată de alte încercări de delimitare conceptuală a jocului, însuși baronul Pierre de Coubertin insistând în acest sens, pentru introducerea oinei în programul primei ediții olimpice moderne, la Atena, 1896. Despre cum putea sau cum încă ar putea deveni oina sport olimpic demonstrativ, vom povesti, cu voia bunului Dumnezeu, altădată…

Cum comentati?