Clipa

Instrucțiunea publică astăzi

Autor: Acad. Dan Berindei • Rubrica: Repere Academice • Mar 2017  Printează acest articol

Acad. Dan Berindei

Ridicarea poporului român prin învățământ reprezintă un comandament și o problemă dominantă a societății moderne și contemporane. Legislația referitoare la învățământ a fost, atât în vremea domnitorului Unirii, cât și a domnitorului și apoi regelui Carol I, o prioritate, căreia i s-a acordat întreaga atenție și – ceea ce a fost cel mai important – mijloacele adecvate. În vremea domnitorului Unirii s-au înființat Universitățile din Iași (1860) și București (1864) și a fost adoptată legea instrucțiunii publice din 1864.

După realizările epocii lui Cuza, un moment hotărâtor l-a reprezentat rodnica prezență în fruntea instrucțiunii publice românești a minții luminate a lui Spiru Haret. Modele de peste hotare – de preferință din țări latine și cu prioritate din Franța – au fost utilizate, dar cu discernământ, ținându-se seama de specific și mai ales de propriul interes național. Într-o jumătate de veac, până la cel dintâi război mondial, instrucțiunea publică din România a ajuns la un nivel competitiv modern, atât în privința programei de învățământ, cât și a cadrelor didactice. Racila principală a societății românești în acest domeniu a reprezentat-o însă analfabetismul, din cauza căruia această instrucțiune a fost lungă vreme deficitară.

Marea Unire din 1918 a impus noi măsuri menite a duce la unificarea unui învățământ aflat până atunci în situații diversificate și dezvoltat în state deosebite. Acest lucru a fost înfăptuit, în deceniile următoare, mulțumită unei legislații înnoite a instrucțiunii publice de care trebuie să legăm mai ales numele doctorului Constantin Angelescu. Dar schimbările geopolitice, cel de-al doilea război mondial și dictaturile aveau să inaugureze o altă etapă, provocând răsturnări de situație și în acest domeniu al învățământului.

În perioada comunistă s-a asistat la o etapă de extremă nocivitate, stalinistă, urmată apoi de o a doua etapă de relativă redresare, limitată însă de limitele de partid ale epocii și mai ales de cultul personalității. În ultimele decenii au avut loc mutații, în care au fost înregistrate și progrese, dar au apărut și noi stavile în procesul atât de necesar al instrucțiunii publice. După 1989, domeniul umanist, mai ales istoria, au ajuns însă într-o situație care ridică din nou semne de întrebare.

Marea răsturnare din decembrie 1989 n-a fost urmată în această privință de o reală clarificare, deoarece s-a intrat într-o etapă bogată în conflicte și divergențe, în care globalizarea neînsoțită de discernământ și-a dovedit și o față negativă și în care numărul de ore acordat domeniului a fost grav afectat. Grav este că din nou apar semne din ce în ce mai accentuate ale reapariției în forme îngrijorătoare ale analfabetismului. Totodată, nu s-a mai acordat prioritatea cuvenită interesului național, ci modelele externe au fost preluate mecanic cu consecințe de extremă gravitate pentru societatea românească. N-a mai fost ținut în seamă obiectivul firesc și fundamental de a pregăti viitorii cetățeni ai României.

Urmarea extrem de gravă a fost aceea a transformării tineretului într-o categorie socială în bună măsură indiferentă față de țară, lipsită de preocupări privind ansamblul problemelor cu care este confruntată națiunea și România. Programele la principalele discipline umaniste au fost manipulate în așa fel încât interesul național s-a opacizat și fiecare a ajuns să fie educat pornindu-se de la o viziune globalistă prematură și să fie preocupat doar de interesul personal, arătându-se nepăsător sau puțin preocupat de viitorul României, casa noastră, a tuturor, de existența și viitorul căreia va depinde în fapt soarta fiecăruia dintre noi și – ceea ce este mai important – cea a generațiilor viitoare.

Mai mult ca oricând se impune a se acorda instrucțiunii publice în ansamblu o deosebită atenție. De ea depinde toate evoluțiile națiunii noastre și ale acestei țări. Ne aflăm într-o adevărată întrecere în care cultura, dar și atitudinea cetățenilor României față de propria lor țară, joacă un rol decisiv în asigurarea mersului înainte și al progresului. Prin remedierea racilelor care afectează instrucțiunea publică pot fi create premisele necesare unei intensificări de ritm de dezvoltare și să se scoată țara din poziția marginală în Uniunea Europeană. Pentru aceasta este necesară înțelepciune din partea celor care ne conduc destinele, dar și dăruirea și participarea tuturor. Fiecare trebuie să înțeleagă că de implicarea noastră, a fiecăruia, depinde afirmarea țării, dar și bunăstarea generală.

Cum comentati?