Clipa

Michelangelo contemplând statuia lui Moise

Autor: Nicolae Dragoş • Rubrica: Permanenţe • Mar 2017  Printează acest articol

Nicolae Dragoș

Vechea legendă o visa să vină

Din rece alb de marmură divină.

Prin carnea pietrei dure, el auzea sonor

Cum urcă din adâncuri un limpede izvor.

Surprins, vedea cu gândul cum ager dalta sfântă

În netezimea albă precaut se împlântă,

Încredințat că dalta i-o aștepta moșneagul

Ce-a dezlegat luminii izvorul cu toiagul.

Prin gând visat, să creadă de tânăr a ajuns

Că Moise-l aștepta în marmură ascuns.

De tulbure chemare fiind întreg cuprins,

Spera să deie viață fostului chip de sfinx:

Cel ce-și purtase neamul în tragice deșerturi

Și-i vindecase răni din crâncenele certuri;

Cel care și-a smuls frații oștirii mânioase

Și, spre salvare, marea în două despicase,

Lăsându-le drum liber, să-și poarte-n slavă anii,

Iar mării să înghită sălbatecă dușmanii;

Cel care-ncoronat drept rege între regi

De Domnul, primea-n munte „Tablele sacrei legi”.

Prin El, popor de oameni de sete secerat

Izbind toiagu-n stâncă, morții n-a fost cedat.

Domestic se-ntreba: „Cum va putea vreodată,

Din grav tăcânda piatră definitiv să-l scoată?”

Și, cum stăteau cei doi de-o vreme față-n față,

Părea că e-ntre ei potrivnic zid de ceață,

Dar inspirate zboruri, în zbucium demiurgic,

Cu dalta împlineau un ritual liturgic.

Părea artistul zeu, prin focul năzuinții,

Cu dalta căutându-l, cu viul ochi al minții.

Din mână genială, din ochi vizionar

S-a întrupat, minune!, Profetul legendar.

La capătul de trudă, de smulgere din piatră

S-a-nveșmântat în falduri făptura idolatră.

Solemn, misterios, un înțelept bătrân

Spre șiruri lungi de veacuri privea cu ochi stăpân.

Sub fruntea ca o tâmplă de templu, luminată,

Doi sori de pază, ochii, puteau orice să vadă.

În labirintul bărbii, fuioare mari de ierbi

Se-ncolăceau pe rând sobor de sacri șerpi.

În totul, chip de zeu cu aură cerească

Și deopotrivă parte din ființa omenească.

…Stau, de atunci, de vorbă în veci două statui:

Un Zeu ivit din piatră, Artistu-n fața lui!

Și e în drept Artistul, când anii i-a făcut

Să-i fie jertfă sfântă, creației tribut,

Văzând câtă viață a fost să se ivească

Din marmură, lui Moise, să-i ceară să vorbească.

Cum comentati?