Clipa

Justiția și bunul ei mers

Autor: Acad. Dan Berindei • Rubrica: Repere Academice • Iul 2016  Printează acest articol

Acad. Dan Berindei

Moralitatea este o condiție a mersului înainte. Nu se poate clădi și mai ales clădi temeinic în necinste. Buna purtare trebuie deprinsă și să devină o regulă cvasigenerală. Familiei, anturajului și școlii le revine să formeze și să educe, să transmită comportamentul corect ca o regulă fundamentală, iar legislația trebuie să fie de așa natură încât sub nici un pretext să nu se poată acorda eludări de la regulă. Ai greșit, sancțiunea trebuie să fie inevitabilă, de neocolit. Excepții nu trebuie să existe sub nici un pretext.

În egală măsură, sancțiunea trebuie să fie dreaptă și proporționată faptei. Abaterile de comportament este necesar să fie pedepsite fără părtinire, nici într-un sens nici în altul. Pedeapsa urmează să fie executată și în același timp ea trebuie să reprezinte pentru cel vinovat o cale de ispășire. Atunci când cel în cauză are un comportament adecvat, când prin acesta demonstrează căință, este firesc să i se acorde după executarea sancțiunii din nou inserarea în societate.

Problemele justiției sunt necontenit în centrul dezbaterii publice. Buna funcționare a acesteia este o condiție a sănătății și a mersului înainte al fiecărei societăți. Cei cărora le revine să execute actele de justiție se impune să fie modele de comportament individual. Pusă să sancționeze necinstea și incorectitudinea, justiția trebuie să reflecte pe deplin buna purtare. Cu atât mai mult nu poate fi tolerată sub nici un pretext un act incorect al unui slujitor al justiției; atunci când așa ceva s-ar produce, sancțiunea trebuie să fie neiertătoare. Nu este de acceptat ca după un astfel de comportament, demonstrat și dovedit, un magistrat să fie supus doar unei mutări sau unei sancțiuni care să-i îngăduie să rămână mai departe în magistratură. Un slujitor al justiției care s-a pretat la necinste nu mai are ce căuta în sistem.

Actul de justiție cere un timp pentru executarea lui, dar acest lucru s-ar impune neapărat să fie supus unor anumite termene. Nu este firesc ca în 2016 să ajungă în justiție un act pasibil de sancțiunea legii săvârșit în 2007 sau 2008. Cu atât mai nefiresc este ca așa ceva să aibă loc într-un anumit moment, de exemplu în perioada electorală, sugerându-se o indirectă presiune a justiției în alte domenii decât al ei. O mai atentă și bună organizare a actului de justiție s-ar impune a fi operată în acest sens.

Discutată în ultima vreme, prezumția de nevinovăție are un caracter sacru. Nu este firesc ca cineva să fie supus unui tratament care se cuvine celui dovedit vinovat, pentru ca apoi, uneori după ani, justiția să ajungă la concluzia nevinovăției sale. Nu pot considera normal încătușarea înainte ca justiția să fi cerut acest lucru în baza unei condamnări, decât dacă cel în cauză ar demonstra un comportament violent. De asemenea, nu pot considera firesc ca ziarele, în baza unei informări superficiale și uneori interesate, să ignore prezumția de nevinovăție înainte ca justiția să se fi pronunțat. În temeiul unei condamnări a justiției presa trebuie să beneficieze de întreaga libertate de discuție a problemei, dar nu înainte supunând oprobiului persoane necondamnate.

Cu măsură, cu simț de echilibru, necruțătoare, dar și iertătoare după ispășire, justiția, având un rol atât de important, reprezintă o pârghie esențială a bunei funcționări a societății.

Cum comentati?