Clipa

Cronică de întâmpinare a unei cărți fundamentale

Autor: Dinu Săraru • Rubrica: Editorial • Oct 2015  Printează acest articol

dinusararu

La o vârstă la care alți confrați ar fi depus demult armele, Profesorul universitar dr. Valeriu Râpeanu, cu o masă de lucru încă bogată în lucrări care își așteaptă rândul la tipografie și cu proiecte ambițioase, ne oferă prilejul de a-l saluta iarăși în ipostaza de cel mai de seamă istoric literar al nostru, adăugând bibliotecii întregi purtând numele său un op fundamental pentru cultura românească, venind să strângă în cuprinsul a o mie de pagini Cărți noi: cronici radiofonice 1929-1947, scrise pentru postul național de radio și citite aici de Perpessicius, o Ediție critică, Note și variante de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu, studiu introductiv de Valeriu Râpeanu. Nu cred că mai e nevoie să insist asupra valorii inestimabile a acestei opere a lui Perpessicius care vede astfel lumina tiparului după cercetarea imensului material scris de mână și pus fiecare manuscris în contextul epocii.

Mă grăbesc să adaug pentru meritul istoricului Valeriu Râpeanu virtutea savantă a întreprinderii lui, munca de schivnic în descifrarea și transcrierea textelor înaintașului lângă care se adaugă fericit, consacrându-se din nou drept cel mai important istoric literar și cel mai bogat în întreprinderi editoriale unice în cultura română și trimit cititorii la actul cercetării și comentării și editării de către Valeriu Râpeanu a uriașei opere a lui Nicolae Iorga.

Dar cine mai are azi bucuria să dea cuvenita atenție unei astfel de lucrări de îngrijire și, prin editare, de luminare pentru azi și pentru viitor a unei opere de cultură românească superioară, de apostol al neamului, cum au fost Iorga și Perpessicius, amândoi apelând și la forța de iradiere mereu mai strălucitoare a radioului pentru a propaga și judeca, însoțiți de un mare har profesoral, faptele de cultură și de viață socială ale timpului și pe autorii lor.

După Sfaturile pe întuneric ale lui Iorga, aceste o mie de pagini, gândite, scrise de mănă și citite la Radio de Perpessicius, se constituie într-o operă care îmbogăţeşte cultura națională românească fiind un model de slujire a cauzei acestei culturi și a rostului ei de a înflori, la rândul ei, spiritualitatea românească.

Dar, cum mă angajam chiar prin titlul însemnării de față la o Cronică de întămpinare, mă opresc aici, însă nu o pot face fără să remarc subliniat cum arăta Postul de radio Românesc între cele două războaie și cine asigura obrazul acestuia în ceea ce privește rolul instituției de factor hotărâtor de cultură și de educație națională. Citez din Studiul introductiv, savant și el, al lui Valeriu Râpeanu:

„În primii cincisprezece ani de existență ai Radiodifuziunii Române, Perpessicius a avut un rol esențial pe tărâmul definirii trăsăturilor specifice ale cronicii literare la microfon. Ceea ce îl situează alături de N. Iorga, de numele căruia se leagă conferința culturală enciclopedică, de Emanoil Ciomac, rămas în mentalul colectiv cronicarul muzical radiofonic prin excelență, de Ion Marin Sadoveanu, cel ce aducea pe tărâmul cronicii dramatice pecetea unei erudiții teatrale pe care istoria acestui tărâm nu o mai cunoscuse la noi, de Romulus Seișanu, comentatorul lucid și subtil al evenimentelor externe din ce în ce mai învolburate și mai neașteptate, și de Ion Simionescu, neobosit răspânditor al cunoștințelor folositoare. Contribuția fiecăruia din ei s-a caracterizat nu numai prin continuitatea pe anume perioade de timp, nu numai prin calitatea prestației, ci și prin faptul că emisiunile lor nu reprezentau doar lectura unui text scris, ci o creație intelectuală specifică celui mai modern mijloc de comunicare care își făcea simțită prezența în țara noastră către sfârșitul celui de al treilea deceniu al secolului XX. ”

P. S.: Felicitări Casei Radio pentru editarea acestei cărţi care ar merita neapărat o lansare academică sub auspiciile Radiodifuziunii Naţionale.

Cum comentati?