Clipa

Unitatea umanității

Autor: Acad. Dan Berindei • Rubrica: Repere Academice • Iun 2015  Printează acest articol

Acad. Dan Berindei

O realitate din ce mai accentuată este cea a accentuării legăturilor interumane. Lumea tinde din multe puncte de vedere să fie una singură. Într-un timp incredibil de scurt, dacă avem în vedere mileniile, veacurile, ba chiar și deceniile anterioare, se pot efectua deplasări la mari distanțe. Este, de asemenea, o certitudine că într-un viitor nu prea îndepărtat, având în vedere ritmul mutațiilor, omenirea va dispune de posibilități inimaginabile de a se deplasa chiar și în afara planetei. Până atunci, comunicațiile pe calea internetului au aruncat o punte care le fac aproape instantanee. Prin intermediul computerului stabilim și întreținem legături, ne putem marca prezența la mii de kilometri, creăm treptat o comunitate reală care se poate întinde la distanțe uriașe.

Tehnica a luat un avânt căruia nu-i putem pune vreo limită. Hotarele de orice natură tind să dispară și mai devreme sau mai târziu practic ele nu vor mai exista. Relațiile interumane trebuie adaptate noilor realități și interdicțiile sau frânele vor trebui să dispară într-o perspectivă istorică prin forța lucrurilor.

Unitatea lumii este și mai ales va fi impusă tuturor într-un viitor, care de astăzi poate să fie întrezărit. Stavile sunt însă destule și ele își au rădăcinile în oameni. În comportamentul său relativ anarhic față de întregul regn animal, omul nu se supune totdeauna, ca celelalte viețuitoare, unor situații, ci căută propriile sale căi, uneori cu totul îndepărtate față de restul comunității și chiar deosebit de primejdioase pentru existența și viitorul omenirii în ansamblu. Adaptarea umanității nu este instantanee, ci este rezultatul unui proces istoric plin de necunoscute și de contradicții. Suntem în mijlocul acestei mari furtuni a schimbării, nu putem ști care va fi rezultanta, dar, optimiști, trebuie să nădăjduim că ingeniosul și inteligentul om, capabil din păcate și de mult rău, va găsi, neapărat și cu voia și sprijinul forței divine, calea cea dreaptă care va duce omenirea intr-o fază extraordinară a existenței, dar și a unității ei.

Cum comentati?