Clipa


Ion Andreescu, Pădurea de fagi, detaliu

Repere Academice

A guverna

Guvernarea este o știință și o artă în același timp. Cel care intră într-o formațiune ministerială pentru a dobândi mulțumirile celor care l-au ales și mai ales pentru a rămâne în memoria posterității trebuie să corespundă așteptărilor celor care i-au acordat încrederea. În situația în care se găsește este o obligație și o răspundere deosebit de mare. Este extrem de dificil să guvernezi un tot alcătuit din componente atât de diferite. Judecata vine din partea celor care l-au ales, ca și din partea opozanților și a celor care s-au rezervat și ea reflectă poziția social-politică a fiecăruia, dar și în fapt măsura în care actul de guvernare în cauză este considerat benefic sau nociv. În consecință, cel căruia i-a revenit o răspundere ministerială îi revine să judece cu înțelepciune și măsură toate acțiunile sale, care n-au doar un impact asupra propriei persoane, ci prin funcția pe care o deține asupra întregii societăți. El își pune la încercare prin cel mai mic gest al său nu numai prezentul în care acționează și viitorul său, dar și al țării.

Citeşte în continuare »

Editorial

O învățătură a lui Cato cel Bătrân

Cato cel Bătrân, Înțeleptul, spunea, mi se pare, dar s-a uitat cu desăvârșire:

„Mai degrabă prefer ca oamenii să se întrebe de ce nu am o statuie, decât să se întrebe de ce am una.”

Sunt azi și la noi în atâtea forumuri personaje înțepenite până la o sută de ani în jilțuri diriguitoare, rămase așa uitate și uitându-se uneori și ele însele așa și ținându-se cu amândouă mâinile de brațele jilțului, devenind statuia despre care vorbea Cato Înțeleptul, lipsite cu alte cuvinte de demnitatea de a face loc viitorimii.

Eu nu voi întreba totuși niciodată de ce au aceștia statuia în care s-au transformat și ei înșiși.

Citeşte în continuare »

Textele liturgice ale Bisericii Ortodoxe, mai ales cele din cadrul Vecerniei și Utreniei, folosesc o serie de numiri și imagini pentru persoana Maicii Domnului. Foarte multe dintre acestea sunt referințe sau aluzii la persoane, obiecte sau evenimente istorice din Vechiul Testament1. Astfel, corabia lui Noe, rugul aprins, vasul cu mană, scara lui Iacov, toiagul lui Aaron, poarta închisă din profeția lui Iezechiel (Iezechiel 44, 2), sunt toate imagini-simbol, icoane narative ale Maicii Domnului. Sfântul Grigorie Palama consideră că toate preînchipuirile și prefigurările din Vechiul Testament care se referă la persoana Născătoarei de Dumnezeu reprezintă profunzimi hristologice și soteriologice, și în același timp toate sunt căi și modele în încercarea de experiere a virtuților.

Citeşte în continuare

Mulțumim sponsorilor noștri: