Clipa


Coperta romanului "Niște Ţărani" de Dinu Săraru, ediție aniversară 1974-2014, viziune grafică și ilustrații de Mircia Dumitrescu

Repere Academice

Noi și țara

Nepăsarea față de problemele țării este foarte mare și lucrul acesta nu este doar evident prin numărul redus al celor care înțeleg să-și exercite dreptul de vot, ci și prin lipsa de implicare. Soarta țării este în mâna unui număr mic de cetățeni, iar aceștia nu reprezintă întotdeauna pe cei mai potriviți să exercite funcții politice. Marea majoritate a locuitorilor țării își manifestă o tristă indiferență. Această lipsă se reflectă în atitudinea multora, care este dăunătoare țării, dar și fiecăruia. Mersul ascendent al României folosește nouă tuturor, dar partea ciudată este că marea masă a nepăsătorilor nu ține seama de consecințele personale ale atitudinii lor. Afirmarea țării, succesele ei economice, ca și cele culturale nu sunt percepute ca ale noastre, formând un mănunchi de izbânzi ale comunității și în nu puține cazuri sunt privite cu indiferență. Această lipsă de solidaritate este dăunătoare celor în cauză, dar și nouă în ansamblu, societății.

Vinovați suntem cu toții și din păcate pentru cei mai tineri este și un efect al unei lipse de educație. Familia și școala nu-și mai îndeplinesc toate sarcinile. Copiii și tinerii nu mai sunt formați, educația nu-și mai îndeplinește sarcinile în această direcție fundamentală. Ei nu mai sunt crescuți cu grija de a pregăti cetățeni ai României. Avem uneori impresia că se dorește îndepărtarea celor tineri de hotarele țării. Fără îndoială, suntem cu toții cetățeni ai lumii și mai ales în timpurile noastre cetățeni ai Europei. Trebuie să cultivăm buna conviețuire, să respingem dușmăniile față de alții, să cultivăm prietenia, dar totodată să nu ne uităm propria țară, ba chiar să n-o privim cu desgust și mai ales să ne străduim fiecare să-i fim de folos. Să facem acest lucru, dacă nu din iubire de țară, cum ar fi firesc, cel puțin din propriul nostru interes individual, din dorința de a trăi într-un climat de bunăstare și de prosperitate.

Din păcate, asistăm la o adevărată campanie de desțărare a tinerilor. Ei sunt învățați să privească doar în afară

Citeşte în continuare »

Editorial

Un ierarh cari a intrat în legendă: Înalt Prea Sfinţitul Gherasim al Râmnicului

La şase luni la trecerea sa la cele veşnice Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop al Râmnicului intra tulburător în legendă.

Cu acest simplu nume, popular şi emblematic GHERASIM AL RÂMNICULUI, ierarhul care a slujit strălucit Biserica Ortodoxă în Oltenia de sub munte până încă din al nouăzece-lea an al vieţii sale, sub ochii noştri, cum zicea el însuşi, păşea pe calea veşniciei. A veşniciei creştine.

La 99 de ani şi patru luni când se afla încă în jilţul arhiepiscopal atunci, deopotrivă şi cel mai vârtnic slujitor activ al ţării, repeta neostenit drept replică la mirarea noastră, cât este de vital şi angajat în proiecte, nu numai în slujba de fiecare zi: ,,viaţa trebuie trăită şi nu târâită!”

A fost un Om harnic şi neobosit, necontenit prins responsabil în treburile şi gospodărirea unei Arhiepiscopii atât de bogată - poate cea mai bogată în lăcaşuri de cult, cu virtuţii istorice şi religioase naţionale, vetre toate ale spiritualităţii noastre identitare creştine, păstrătoare ale peceţilor domneşti care au dat chip unic Ţării Româneşti.

A fost un Om luminos, de o vitalitate umilitoare de-a dreptul, în fiecare zi de mâine, încrezător contagios a centenarii lui vieţi, repet active.

La 98 de ani, la punerea pietrei de temelie a unei mănăstiri în Munţii Căpăţânei, la 1800 metri altitudine, unde îl însoţea şi îl gira pe Vicarul său - Profesorul Emilian Lovişteanul - ne spunea că: ,,Mai la bătrâneţe am de gând să mă retrag niţel la Arnota, să revăd în linişte la nişte proiecte pe care le mai am de împlinit!”

Şi nimeni nu îndrăznea să nu creadă ca aşa va fi: se va retrage niţel la Arnota, al treilea ctitor în ordine istorică după Matei Basarb, Barbu Ştirbei şi Gherasim al Râmnicului, al acestui Tabor al ortodoxiei româneşti, cea mai mare dragoste a vieţii lui şi va pune la cale noi proiecte pe care le va şi împlini! La 98 de ani!

Citeşte în continuare »